W dniu 1 grudnia 2015 r. gościem KUL będzie Krzysztof Krystowski, Dyrektor Zarządzający PZL-Świdnik. Wygłosi wykład zatytułowany Patriotyzm - przebrzmiała idea czy "new fashion" i jak go praktykować w gospodarce? Spotkanie wpisujące się w cykl wykładów otwartych Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa rozpocznie się o godz. 10.50 w Collegium Joannis Pauli II KUL, sala C-605.

 

 

 

 

 

Krzysztof Krystowski urodził się w 1972 r. Ma żonę oraz trzech synów. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, Polish Open University i Oxford Brookes University (MBA) oraz studia doktoranckie na SGH w Warszawie. Specjalizuje się w innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zarówno podmiotami sektora państwowego, jak i prywatnego, nabyte m.in. w czołowych międzynarodowych koncernach.

 

Jest jednym z najbardziej doświadczonych menadżerów w polskim przemyśle obronnym i lotniczym. W latach 2003 – 2006 pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiadał wówczas za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo - rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, jak również za restrukturyzację przemysłu obronnego.

 

W latach 2012-2013 był prezesem zarządu Grupy Bumar, a później Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2006 – 2011 pracował jako menadżer w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, jak również Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004 – 2006 był Przewodniczącym Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym.

 

Pełnił także ważne funkcje w administracji publicznej i organizacjach zrzeszających przedsiębiorców. Obecnie jest Prezesem Związku Klastrów Polskich, Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Wiceprezydentem Pracodawców RP, najstarszej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce.

 

Obecnie Dyrektor Zarządzający PZL-Świdnik. Jego głównym zadaniem jest przyśpieszenie rozwoju jednego  z największych przedsiębiorstw w krajowym sektorze lotniczym na rynku polskim i międzynarodowym. Bogate doświadczenie i wiedza zdobyte przez przez lata pracy w polskim sektorze obronnym i lotniczym są niezbędne dla realizacji ambitnych plany spółki PZL-Świdnik, która jest nie tylko jedynym polskim producentem śmigłowców, głównym dostawcą tych maszyn dla polskich Sił Zbrojnych ale także istotnym graczem na europejskim rynku w tym segmencie usług.

 

PZL-Świdnik pod przewodnictwem Krzysztofa Krystowskiego konkurował na kontrakt śmigłowców dla zaspokojenia potrzeb Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Sprawa ta w nowych warunkach politycznych i ustrojowych może mieć dalszy ciąg.

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015, godz. 20:16 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak