Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL z wizytą służbową w Watykanie i Rzymie

W dniu 17 czerwca 2019 r. Ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL spotkał się w Watykanie z prof. Leonardo Sileo OFM, Rektorem Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana w celu omówienia i pogłębienia dalszej współpracy z Instytutem Nauk Biblijnych KUL. W tym dniu doszło także do spotkania z prof. Henry Pattarumadathil SJ, Dziekanem Papieskiego Instytutu Biblijnego w celu uregulowania ścisłej współpracy z Instytutem Nauk Biblijnych KUL na solidnych podstawach prawnych. W rozmowach brał udział o. prof. Andrzej Gieniusz CR, profesor Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana.

Czytaj dalej...

Spotkanie studentów i pracowników INB KUL 2019

Tradycyjne spotkanie studentów oraz pracowników INB KUL na zakończenie roku akademickiego odbyło się w dniu 17 czerwca 2019 r. Rozpoczęło się celebracją Eucharystii w kościele Księży Salezjanów na Kalinowszczyźnie, a później w ogrodzie domu na wspólnej kolacji dzielono się wspomnieniami i uwagami dotyczącymi pracy naukowej i dydaktycznej. Ks. prof. Mirosław Wróbel, dyrektor INB KUL wystosował do pracowników i studentów list.

 

 

Czytaj dalej...

Egzamin licencjacki w INB KUL 2019

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbył się egzamin licencjacki dla doktorantów INB KUL. Do egzaminu przystąpiły 4 osoby: Natalia Domka, Dzmitry Leuchyk, Jacek Pietrzak OP, ks. Mateusz Wyrzykowski. Gratulujemy wszystkim pomyślnego zdania egzaminu!

 


XII Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Kleryków (2019)

Tegoroczny konkurs biblijny był już dwunastym, licząc od pierwszego konkursu zorganizowanego w Paradyżu w 1988 roku. Po raz piąty był organizowany przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II we współpracy z INB KUL, Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu oraz moderatorami diecezjalnymi Dzieła Biblijnego. Materią konkursu były Księga Tobiasza i Księga Judyty (z przypisami) oraz lektura: C.M. Martini, Spotkania z Biblią (Kraków 2001), rozdziały 1-12.

Pierwszy etap konkursu miał miejsce 22 marca 2019 i wyłonił 53 finalistów. Etap finałowy został rozegrany w Warszawie w dniach 10-11 maja 2019 r. w ośrodku „Dobre Miejsce”. Test ze znajomości Pisma św. oraz lektury (40 punktów do zdobycia) wyłonił laureatów tegorocznego konkursu biblijnego.

 

Klasyfikacja oraz nagrody dla najlepszych były następujące:

 

  1. br. Dawid Bujas (Franciszkanie Konwentualni - Kraków) – 39 pkt - pielgrzymka do Ziemi Świętej
  2. kl. Patryk Korcz (Diecezja Radomska) – 38 pkt - pielgrzymka do Ziemi Świętej
  3. kl. Piotr Mordzak (Diecezja Łowicka) – 36 pkt - 800zł plus nagrody książkowe
  4. br. Michał Stec (Kapucyni - Kraków) – 35 pkt - 600zł plus nagrody książkowe
  5. kl. Dominik Jemielita (Zgromadzenie Księży Misjonarzy - Kraków) – 34,5 pkt - 400zł plus nagrody książkowe
  6. kl. Piotr Dudkiewicz (Diecezja Kielecka) – 34 pkt - 200zł plus nagrody książkowe

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo Pallottinum oraz przez Dzieło Biblijne, które regularnie od 5 lat wspierają tę inicjatywę.

 

Dodatkową nagrodą dla 6 finalistów jest możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach biblijnych w Bieszczadach (miejscowość Krzywe) we wrześniu, ufundowanych przez Dzieło Biblijne.


Duchowość Ziemi Świętej 2019

Instytut Nauk Biblijnych oraz Instytut Teologii Duchowości zapraszają na piąte sympozjum z cyklu "Duchowość Ziemi Świętej". Sympozjum odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. na KUL w auli C-1031 o godz. 13.30-19.30. Tematem spotkania będzie kobieta w Biblii oraz kulturze Bliskiego Wschodu.

 

PLAKAT


Obrady Papieskiej Komisji Biblijnej

W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2019 roku obradowała Papieska Komisja Biblijna, której członkiem jest ks. prof. Henryk Witczyk. Komisja pracowała nad dokumentem o antropologii chrześcijańskiej, analizując temat zasugerowany przez papieża Franciszka.

Więcej na temat dokumentu oraz prac komisji na stronie Vatican News


Wykład prof. Rolanda Meynet’a SJ

W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali 803 odbędzie się wykład prof. Rolanda Meynet’a SJ (światowej sławy emerytowanego profesora z Biblicum w Rzymie) pt. „La rhétorique biblique et sémitique : exposé et exercices”. Wykład będzie tłumaczony na język polski przez ks. Bernarda Witka SDS, rektora Salvatorian Institute of Philosophy & Theology w Morogoro, ucznia profesora Meynet’a.
Serdecznie zapraszamy!

Wykład dr Osnat Argaman

Serdecznie zapraszamy na wykład Pani Prorektor dr Osnat Argaman z Gordon Academic College of Education w Haifie, w Izraelu. Tytuł wykładu brzmi: "The Importance of Hebrew Language for Biblical Studies". Wykład odbędzie się w środę, 3 kwietnia 2019 roku, o godz. 12.00 w sali C-803.

 


Wiosenne Sympozjum Biblijne o płciowości (galeria)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wiosennego Sympozjum Biblijnego.

Czytaj dalej...

Umowa z Orchard Lake

W ostatnim czasie gościł w Lublinie kanclerz Orchard Lake, ks. kan. Mirosław Król. Jest on odpowiedzialny za seminarium polonijne dla księży Orchard Lake, ufundowane przez księdza Józefa Dąbrowskiego, pochodzącego z Lubelszczyzny.

W trakcie tej wizyty została podpisana umowa o współpracy pomiędzy KUL a Orchard Lake, która będzie polegała na wymianie kadry dydaktycznej i szeroko rozumianej współpracy.

 

Krótki reportaż o tym wydarzeniu można zobaczyć tutaj