Międzynarodowe Jesienne dni Biblijne 2020

 

 

From the Books of Enoch to Genesis Apocryphon:

Aramaic Manuscripts of 1 Enoch and Related Aramaic Traditions from Qumran

 

Data: 20–22 października 2020 r.

 

Sympozjum organizowane jest przez Sekcję Nauk Biblijnych Wydziału Teologii KUL i dotyczy aramejskich manuskryptów apokryficznej Pierwszej Księgi Henocha z Qumran oraz powiązanych tradycji.

 

Konferencja odbędzie się online, uczestnictwo wymaga rejestracji i jest darmowe.

 

Strefa czasowa godzin poszczególnych wykładów to EST/EDT czyli strefa wschodniego wybrzeża USA.

 

Rejestracja – darmowa, lecz konieczna do wzięcia udziału:

https://forms.gle/KdXPgyTkhJuQXKqt9

 

Więcej informacji:

http://www.4enoch.org/wiki4/index.php?title=2020_Aramaic_Enoch_Conference

 

Plakat


 

 

XV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, KUL 23-24 października 2019

 

ZNAKI, CUDA I PRZEJAWY MOCY. DZIAŁANIA BOGA W HISTORII ZBAWIENIA.

 

Sekcja Nauk Biblijnych Instytutu Nauk Teologicznych KUL zaprasza na Międzynarodowe Jesienne Sympozjum Biblijne, które odbędzie się w dn. 23- 24 października 2019 r. Tegoroczne rozważania zostały zatytułowane "Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation”  (Znaki, cuda i przejawy mocy. Działania Boga w historii zbawienia). Wydarzenie odbędzie się w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW - 113.

 

Głównym tematem sympozjum będą cuda w Biblii i tradycjach pozablijnych, a także w świecie kultury Śródziemnomorza. Tematyka wystąpień będzie nawiązywać do fenomenów i przejawów mocy Boga opowiadanych w Biblii i/lub literaturze pozabiblijnej. Dotyczyć będą one historycznych, antropologiczno-kulturowych i teologicznych analiz starożytnych tekstów dotyczących cudów obecnych w Biblii Hebrajskiej, Septuagincie, Nowym Testamencie wraz z refleksją na ich temat obecną w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

 

Zaproszeni goście:

 

Richard J. Bauckham (Ridley Hall, Cambridge, United Kingdom)
Anthony Giambrone (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Israel)
Graham H. Twelftree (London School of Theology, London, United Kingdom)

 

Pozostali prelegenci:

Dr. Ibolya Balla(Pápa Reformed Theological Seminary, Węgry)
Vincent Chukwuma Onwukwe (KU Leuven, Belgia)

Nikos Skuras (Archidiecezja Gdańska, Polska)

Jaap Doedens (Pápa Reformed Theological Seminary, Węgry)

Olubiyi Adeniyi Adewale (National Open University of Nigeria)

Andrea Antenan Peecher (Uniwersytet Notre Dame, USA)

Abraham Boateng (Goethe University, Frankfurt nad Menem, Niemcy)

Marina Nikolaevna Pasichnik (Auckland University, Nowa Zelandia)
Marek Baraniak (UW, Warszawa, Polska)

Andrzej Łukasz Jędrzejczak (UAM, Poznań, Polska)

Agata Sowińska (UŚ, Katowice, Polska)

 

Więcej informacji pod linkiem:

 

Konferencja Signs & Wonders

 

 

Plakat

 

Signs, Wonders and Mighty Works. God’s Activity in the History of Salvation

The John Paul II Catholic University of Lublin

October 23, 2019 – October 24, 2019


The main theme of the symposium will be miracles in the Bible and the extra-biblical traditions of the ancient Mediterranean world. The topics covered by conference papers include: the phenomena of any manifestations of God’s power narrated in the Bible and/or extra-biblical literature; the historical, anthropological-cultural and theological analysis of the ancient texts and traditions on miracles; the historical, socio-cultural and theological analysis of the miracle phenomenon within the Hebrew Bible, Septuagint and New Testament texts, along with their moral and ecclesiological implications; miracles reflected in the Early Christian writings and traditions.

 

The keynote speakers invited to the symposium:

Richard J. Bauckham (Ridley Hall, Cambridge, United Kingdom)
Anthony Giambrone (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Israel)
Graham H. Twelftree (London School of Theology, London, United Kingdom)

 

Other speakers:

Dr. Ibolya Balla(Pápa Reformed Theological Seminary, Hungary)
Vincent Chukwuma Onwukwe (KU Leuven, Belgium)

Nikos Skuras (Archidiocese of Gdańsk, Poland)

Jaap Doedens (Pápa Reformed Theological Seminary, Hungary)

Olubiyi Adeniyi Adewale (National Open University of Nigeria)

Andrea Antenan Peecher (University of Notre Dame, USA)

Abraham Boateng (Goethe University, Frankfurt am Main, Germany)

Marina Nikolaevna Pasichnik (Auckland University, New Zeland)
Marek Baraniak (UW, Warsaw, Poland)

Andrzej Łukasz Jędrzejczak (UAM, Poznań, Poland)

Agata Sowińska (UŚ, Katowice, Poland)

 

For more information see the link below:

 

Signs & Wonders Conference

 

 

Poster

____________________________________________________________

 

XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, KUL 23-24 października 2018

 

"Rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych" (Iz 26:19). Zmartwychwstanie w Biblii i kulturze starożytnej basenu Morza Śródziemnego.

 

Instytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, które odbędą się w dniach 23-24 października 2018 na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II w Lublinie (CTW 114). Tematem sympozjum będzie zmartwychwstanie w Biblii oraz tradycjach pozabiblijnych. Obszar kultury śródziemnomorskiej, w której badać będziemy fenomen i ideę zmartwychwstania, obejmuje starożytny Egipt, Mezopotamię, Izrael, Grecję oraz Rzym. Interesują nas aspekty historyczne, antropologiczno-kulturowe, teologiczne jak również analiza konkretnych tekstów mówiących o zmartwychwstaniu. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania o kształt i charakter idei zmartwychwstania w tekstach i tradycjach pozabiblijnych, genezę i formę idei zmartwychwstania w starożytnym Izraelu, historyczność, szczególny charakter i status zmartwychwstania Chrystusa oraz jego wpływ na kształtowanie się teologii, moralności, eschatologii oraz eklezjologii chrześcijańskiej.

 

 

Zaproszeni goście:

Reimund Bieringer (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy)
Dominika Kurek-Chomycz (Liverpool Hope University, Liverpool, Wielka Brytania)
Łukasz Popko (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael)
Danuta Shanzer (Universität Wien, Wiedeń, Austria)
Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, Philadelphia, PA, USA)
Nicholas Thomas Wright (University of St Andrews, St Andrews, Wielka Brytania)

 

Więcej informacji pod linkiem

http://ocs.academicon.pl/index.php/test/Resurrection2018

 

Plakat pdf  Plakat

 


 

The 14th International Biblical Conference, 23th-24th of October 2018

 

The Catholic University of John Paul II, Lublin, Poland, CTW 114

 

“For your dew is a dew of light, and the earth will give birth to her dead” (Isa. 26:19). Resurrection in the Bible and Ancient Mediterranean World.

 

The main theme of the symposium will be resurrection in the Bible and extra-biblical traditions of the ancient Mediterranean World. The topics covered by conference papers can include: the shape and character of the idea of resurrection in the Bible and extra-biblical literature; the historical, anthropologico-cultural and theological analysis of the ancient texts and traditions on resurrection in relation to the Bible; the genesis and development of the idea of resurrection in the Hebrew Bible; the historical, socio-cultural and theological analysis of the idea of resurrection in New Testament texts together with their moral and ecclesiological implications; resurrection in Early Christian writings and traditions.

 

Invited Guests:

Reimund Bieringer (Katholieke Universiteit Leuven, Belgium)
Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rome, Italy)
Dominika Kurek-Chomycz (Liverpool Hope University, Liverpool, United Kingdom)
Łukasz Popko (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Israel)
Danuta Shanzer (Universität Wien, Vienna, Austria)
Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, Philadelphia, PA, USA)
Nicholas Thomas Wright (University of St Andrews, St Andrews, United Kingdom)

 


 

XIII Międzynarodowe Dni Biblijne

 

XIII Międzynarodowe Dni Biblijne poświęcone są odkryciom w Qumran z racji na 70. rocznicę tamtych wydarzeń. Odkryte rękopisy biblijne oraz teksty wspólnoty qumrańskiej rzuciły nowe światło na badania biblijne oraz rozumienie kontekstu, w którym żył i nauczał Jezus. Znaczenie tych tekstów będzie przedmiotem refleksji prelegentów, wśród których będą wielkie znakomitości.

 

Program sympozjum

 

 

Najnowsza wersja programu w pdf

 


 

XII Międzynarodowe Dni Biblijne

 

Kim jest człowiek, któremu Bóg poświęca tak wiele uwagi (por. Ps 8,5)? Kim jest ten, dla którego Bóg sam staje się Człowiekiem? Sobór Watykański II podkreśla, iż człowiek jest "jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego" (Gaudium et spes, nr 24). 

 

Refleksji na temat człowieka poświęcone będzie najbliższe Międzynarodowe Sympozjum Biblijne w ramach Jesiennych Dni Biblijnych KUL. Wśród zaproszonych gości wystąpią między innymi prelegenci z zagranicznych ośrodków naukowych, tacy jak: prof. Marc Girard (L’université du Québec à Chicoutimi, Kanada), prof. Michael Weigl (Universität Wien, Austria), czy prof. Gregory Tatum OP (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael).

 

Szczegóły znajdują się na poniższym plakacie. Uczestnictwo w Sympozjum nie wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsc, ani też nie wiąże się z żadną opłatą konferencyjną. Serdecznie zapraszamy.

 

 

PLAKAT MARC GIRARD - WYKŁAD PL

 


 

W dniu 24 marca 2015 odbędzie doroczne sympozjum INB w ramach Wiosennych Dni Biblijnych, poświęcone tematyce kobiet w Biblii. 

Tytuł sympozjum:

"Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10) 

Rola kobiet w historii zbawienia.

 

Wykłady odbywać się będą w auli Kolegium Jana Pawła II (C-1031)

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

Do pobrania:

Program sympozjum

Plakat

 

 


 

 

Natchnienie Pisma Świętego. X Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, Lublin 22-23.10.2014 r. Zobacz Program pl lub en

 

Radość Ewangelii. Wiosenne Sympozjum Biblijne, Lublin 24.03.2014 r. Zobacz Program sympozjum

 

Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47). IX Jesienne Dni Biblijne, Lublin 16-17.10.2013 r. Zobacz  Program

 

Świadkowie wiary - Rok wiary w Kościele. Wiosenne Dni Biblijne, Lublin, 13.03.2013 r. Zobacz Plan konferencji

 

Od wiary Abrahama do wiary Kościoła, Międzynarodowa Konferencja Biblijna, Lublin 18-19.10.2012. Zobacz Plan sympozjum


Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1). Wiosenne Dni Biblijne, Lublin 22.03.2012 r. Zobacz Plan konferencji

 

Pierwszy Kongres Biblijny i sesja naukowa „Biblia kodem kulturowym Europy”, UKSW, Warszawa 28-30.10.2011 r. Zobacz Program sesji naukowej

 

Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja apostolska VERBUM DOMINI w refleksji biblijno-teologicznej.

Wiosenne Dni Biblijne, 30-31.03.2011 r. Zobacz Plan konferencji

 

Biblia a moralność. Współczesne problemy moralne w świetle Słowa Bożego.

Międzynarodowa Konferencja Biblijna: 21-22.10.2010 r. Zobacz Plan konferencji 

 

Od Melchizedeka do Jezusa – Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie,
Wiosenne Dni Biblijne: 24-25.03.2010 r. Zobacz: Plan konferencji

 

Pomiędzy Księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana. Apokaliptyczny wymiar teologii wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa. Międzynarodowa Konferencja Biblijna: 22-23.10.2009 r. Zobacz Plan konferencji

 

Królestwo Boże - dar i nadzieja. Wiosenne Dni Biblijne: 29-30.04.2009 r. Zobacz Plan konferencji


"Nie samym chlebem żyje człowiek" (Pwt 8,3). Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Międzynarodowa Konferencja Bibilijna: 23-25.10.2008 r. Zobacz Plan konferencji


 Teologiczna lektura Księgi Psalmów. Wiosenne Dni Biblijne: 24.04.2008 r. Zobacz Plan konferencji

Qumran pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Międzynarodowa Konferencja Biblijna: 25-27.10.2007 r.

 

 

 

 

 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2021, godz. 19:47 - Marcin Zieliński