9 kwietnia 2024

Umysł w sieci - cykl wykładów

Andrzej Cudo i Paweł Fortuna będą prelegentami podczas cyklu otwartych wykładów Umysł w sieci poświęconemu zagrożeniom cyfrowego świata z perspektywy psychologii uzależnień.

 


19-20 marca 2024

Mózg w Czasie

Studenckie Koło Neuronauk wraz z kuratorem Dariuszem Zapałą po raz kolejny wzięło udział w Światowym Tygodniu Mózgu organizując popularno-naukową konferencję. Tematem wykładów był mózg w czasie.

 

 

Jedno z wystąpień prezentowała Emilia Zabielska-Mendyk z naszej Katedry oraz Katherine Mimnaugh, która realizuje staż naukowy w naszym laboratorium.

 


23 luty 2024

Sonata bis dla Pawła Stróżaka

 

W konkursie NCN SONATA BIS 13 uznanie recenzentów zyskał wniosek grantowy Pawła Stróżaka, który uzyskał finansowanie swojego projektu badawczego zatytułowanego Przewidywanie i pamięć: Wpływ statystycznych predykcji na kodowanie informacji w pamięci epizodycznej. Gratulujemy!


22 grudnia 2023

Sukces Studenckiego Koła Neuronauk

 

Projekt  przygotowany przez studentów ze Studenckiego Koła Neuronauk KUL został nagrodzony w IV edycji Konkursu Lublin Akademicki. Koło w ramach nagrody otrzyma dofinansowanie na organizację Konferencji Mózg w czasie z okazji światowego Brain Awareness Week.

 

Celem jest popularyzacja wiedzy o ludzkim mózgu, promowanie neuronauk oraz stworzenie platformy do dzielenia się wiedzą między doświadczonymi specjalistami a młodymi naukowcami.

 

Przyszłoroczna edycja będzie dotyczyła tego w jaki sposób mózg się rozwija, starzeje oraz zmienia. Szczegóły dotyczące wyników konkursu dostępne są na oficjalnym portalu miasta Lublin oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Lublin.


15 grudnia 2023

Wizyta naukowa w Hongkongu

W grudniu 2023 r. Magda Szubielska odbyła dwutygodniowy staż naukowy w The Education University of Hong Kong (EdUHK), gdzie pracowała nad projektem dotyczącym psychologicznych aspektów odbioru interwencji artystycznych w przestrzeni publicznej.

 

 

 

 


27 listopada 2023

Obrona doktoratu

Wioletta Karina Ozga obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Wpływ emocjonalności zdjęcia, ekspresji twarzy i wskazówki spojrzeniem na wzrokową uwagę przestrzenną. Promotorem pracy był dr  hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL, promotorem pomocniczym dr Dariusz Zapała. Rozprawę recenzowali dr hab. Michał Bola, prof. UJ, dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. (UW), dr hab. Anna Oleszkiewicz, prof. UWr.


1 października 2023

Nowy rok akademicki

 

Rok akademicki 2023/24 w Katedrze i w Laboratorium rozpoczynamy w składzie: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Mikołaj Czumak, Paweł Fortuna, Natalia Kopiś-Posiej, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk (etat w ramach Alphron), Magda Szubielska (kierownik Katedry), Przemek Tużnik, Marcin Wojtasiński, Emilka Zabielska-Mendyk i Darek Zapała (pracownicy etatowi).


23 września 2023

Cyberpsychologia pozytywna

Dnia 22 września 2023 roku w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki odbyła się pierwsza na świecie sesja dotycząca cyberpsychologii pozytywnej. Ten nowy obszar psychologii zaproponowali niezależnie od siebie, w 2021 roku, naukowcy z Dublina i Lublina - dr Jolanta Burke (Centre for Positive Health Sciences, RCSI) oraz dr Paweł Fortuna (Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL).

 

Cyberpsychologia pozytywna umożliwia integrację psychologicznych analiz korzystnego dla człowieka projektowania i użytkowania technologii oraz inspiruje do realizacji nowych projektów testujących i wyjaśniających pozytywny wpływ innowacji na jakość życia. W trakcie wystąpienia autorzy koncepcji wyjaśnili jej źródła oraz główne założenia, czego znakomitym uzupełnieniem była prezentacja praktycznych przykładów technologii "well" wdrożonych w Irlandii, którą przedstawi dr Pádraic Dunne (Centre for Positive Health Sciences, RCSI).

 


Jolanta Burke jest dyplomowanym psychologiem i profesorem nadzwyczajnym w Centre for Positive Health RCSI University of Medicine and Health Sciences w Irlandii. Specjalizuje się w zastosowaniu psychologii pozytywnej. W szczególności bada mechanizmy poprawiające rozwój psychiczny i nowe interwencje w zakresie dobrostanu, takie jak narzędzia proekologiczne, oparte na naturze, medycynie, stylu życia, mające na celu wspieranie pełnego rozkwitu ludzi. Jej najnowsze projekty badawcze, obejmują badanie związanych z przyrodą mechanizmów wpływających na dobrostan fizjologiczny (zmienność rytmu serca) i psychiczny (finansowane przez Science Foundation Ireland) oraz wpływ pszczół na dobrostan psychiczny pszczelarzy, ich rodziny i społeczność (finansowane Irish Research Council and Community Foundation Ireland).

 

Pádraic Dunne jest immunologiem, akredytowanym psychoterapeutą, zarejestrowanym specjalistą medycyny stylu życia i trenerem, pracującym w Centre for Positive Health Sciences RCSI University of Medicine and Health Sciences w Irlandii. Jako profesor nadzwyczajny i kierownik the Digital Health Research Group, jest zainteresowany rozwojem programów dotyczących zdrowia i dobrostanu pracowników służby zdrowia, pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe i ogółu społeczeństwa. Jest także współdyrektorem Centre's MSc in Positive Health Coaching.


13 kwietnia 2023

Obrona doktoratu

Natalia Kopiś-Posiej obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Wpływ atrakcyjności twarzy i informacji o odczuwanym bólu na neuronalne korelaty empatii. Badanie potencjałów wywołanych (ERP). Recenzentami pracy byli dr hab. Kamila Jankowiak-Siuda (prof. SWPS), dr hab. Mirosław Wyczesany (prof. UJ), prof. dr hab. Michał Harciarek (UG). Gratulujemy! 


3 kwietnia 2023

Staż w Laboratorium

 

Przez 3 miesiące od 3.04 do 30.6 gościmy w naszym Laboratorium dr Burcu Dilek z Trakya University w Turcji, która będzie poznawać metody zaawansowanych analiz EEG, opartych o analizę niezależnych składowych oraz transformację czasowo-częstotliwościową. Dotychczasowa praca badawcza Dr Dilek dotyczy wykorzystania wyobraźni ruchowej w neurorehabilitacji i terapii bólu fantomowego.