6-30 maja 2019

ERASMUS+

W ramach programu ERASMUS+ Piotr Francuz odbył staż naukowy w Gordon Collage of Education, w Haifie w Izraelu.


7-13 kwietnia 2019

Mistrzowie Dydaktyki

Agnieszka Fudali-Czyż bierze udział w programie Mistrzowie Dydaktyki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019-2021). Program zakończy się certyfikatem z Uniwersytetu w Gröningen (Holandia), który jest w czołówce rankingu najlepszych uniwersytetów europejskich. W programie uczestniczy kadra akademicka z całej Polski. Program ma na celu wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności wykorzystywania tutoringu w procesie dydaktycznym. Właśnie zakończył się pierwszy etap programu - wizyta studyjna na Uniwersytecie w Gröningen.


27 marca 2019

Obrona doktoratu

Andrzej Cudo obronił rozprawę doktorską, zatytułowaną "Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą", napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Francuza. Recenzentami pracy byli dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska prof. UJ oraz dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS.


13-15 marca 2019

Dni z Mózgiem

 

Studenckie Koło Neuronauk i Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL zapraszają na konferencję "Dni z Mózgiem", która odbędzie się w dniach 13-15 marca 2019 r. Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week), wydarzenia mającego na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. W tym roku wysłuchamy wykładów znakomitych gości z ośrodków akademickich w Warszawie, Toruniu i Poznaniu, którzy podzielą się z nami swoją pasją i dociekliwością w badaniach nad mózgiem!

22 stycznia 2019

Konferencja prasowa KUL i UMCS

Wspólny projekt KUL i UMCS "Inkubator innowacyjności" zakończył się i został podsumowany na konferencji prasowej z udziałem Rektorów obu uczelni oraz przedstawicieli zespołów badawczych, które otrzymały w nim finansowanie. Dariusz Zapała, jako kierownik zespołu reprezentował Katedrę Psychologii Eksperymentalnej, gdzie realizowany był projekt przedwdrożeniowy "Prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych".

15 stycznia 2019

Grant Narodowego Programu Zdrowia

Andrzej Cudo wraz z zespołem otrzymał grant Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych w ramach zadania konkursowego: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych.


10 stycznia 2019

Nagrody im. prof. Josepha B. Sidowskiego

Podczas uroczystej Rady Instytutu Psychologii, Pracownicy i Doktoranci KPE odebrali nagrody im. profesora Sidowskiego za publikacje artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych w 2018 roku. Laureatami zostali: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Piotr Francuz, Agnieszka Fudali-Czyż, Marta Jaśkiewicz, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk, Magdalena Szubielska, Przemysław Tużnik, Emilia Zabielska-Mendyk i Dariusz Zapała.


7 grudnia 2018

Nagrody Rektora KUL

Magda Szubielska otrzymała nagrodę indywidualną Rektora KUL. Jest to nagroda IV stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki. Magda działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz współpracuje z Muzeum Historii Miasta Lublina (Bramą Krakowską) i Galerią Labirynt.
 
Piotr Francuz otrzymał indywidualną nagrodę Rektora KUL I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz kształcenie kadr naukowych.

1-2 grudnia 2018

 I Dekada Laboratorium

24 listopada 2018 minęło 10 lat od uroczystego otwarcia Cognition & Perception Lab w Instytucie Psychologii KUL (na początku Laboratorium Psychoneurofizjologiczne). Od tego czasu wiele się nauczyliśmy, ale nasza ciekawość poznawcza bynajmniej nie została zaspokojona! 
 
Wyrazem aktywności naukowej pracowników i doktorantów KPE związanych z laboratorium w okresie dziesięciu lat jego istnienia jest ponad 40 publikacji w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, ponad 20 grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Ministerstwo Zdrowia, a także  międzynarodowe staże naukowe (m.in. w USA, Niemczech, Chinach, Belgii) i współpraca z badaczami z ośrodków w całej Polsce oraz na świecie. 
 
Aby uczcić tę okrągłą rocznicę pracownicy i doktoranci Katedry spotkali się pod Kazimierzem Dolnym na wspólnej kolacji. Wspomnieniom i opowieściom snutym przy ciepłym kominku nie było końca.

26-30 listopada 2018

ERASMUS+

 

Agnieszka Fudali-Czyż odbyła tygodniowe specjalistyczne szkolenie dotyczące analiz danych uzyskanych w wyniku jednoczesnej rejestracji zapisu EEG i ruchów gałek ocznych w ramach programu ERASMUS +. Szkolenie odbyło się w Laboratorium Dynamiki Percepcyjnej na Uniwersytecie w Leuven (KU Leuven). Opiekunem stażu był prof. Andrey Nikolaev.