KIEROWNIK

 

Ks. Dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL

CTW-6

e-mail: marcin.skladanowski@kul.pl

 

PRACOWNICY

 

mgr Jolanta Majewska, specjalista

CTW-6

e-mail: jolanta.majewska@kul.pl

 

Dr Izabela Kowalska, specjalista

izabela.kowalska@kul.pl

Sekretarz Kapituły ds. Tytułów Honorowych, Medali i Odznaczeń

CTW-6

Kontakt w sprawach Kapituły poprzez system zgłoszeń na e-kul

i pod adresem @:kapitula@kul.pl

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2020, godz. 07:39 - Izabela Kowalska