KIEROWNIK

 

Ks. Dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL

CTW-6

e-mail: skladanowski@kul.pl

 

PRACOWNICY

 

mgr Jolanta Majewska, specjalista

CTW-6

tel. 81 454 56 85

 

Dr Izabela Kowalska, specjalista

Sekretarz Kapituły ds. Tytułów Honorowych, Medali i Odznaczeń

kapitula@kul.pl

CTW-6

tel. 81 454 56 84

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 07:49 - Izabela Kowalska