kul_plakat_2015_suchocka_net20 lutego 2015 r. wizytę na KUL złoży Pani Premier Hanna Suchocka, która będzie Gościem kolejnego spotkania z cyklu Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa. Pani Premier wygłosi wykład pt. Dyplomacja watykańska, i tym samym zainauguruje nowy projekt Wydziału Nauk Społecznych KUL zatytułowany Dyplomatyczne Debaty - Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031, godz. 11.00.

 

 

 

Hanna_Suchocka

Hanna Suchocka - w latach 1992 - 1993 premier Polski, następnie w latach 1997 - 2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Jerzego Buzka. Od października 2001 pełniła funkcję ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej, a od czerwca 2002 była również ambasadorem przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim. 22 marca 2014 została powołana w skład nowo powstałej Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich, której celem jest walka z pedofilią w Kościele katolickim. Pani Premier jest również wykładowcą akademickim. W latach 1988-1992 była pracownikiem naukowym Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 

Cykl wykładów otwartych Pro publico bono - KULtura człowieka i społeczeństwa odbywa się na KUL od października 2014 r. Wykłady są głoszone przez osoby mające status „zaufania publicznego”, przedstawiciele np. Sejmu, Senatu, PAN, Trybunału Stanu, Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowego Banku Polskiego, Rzecznik Praw Dziecka, urzędów administracji państwowej: MSZ, MON, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto przedstawiciele Kościoła, dyplomacji, ludzie biznesu, nauk z Polski i z zagranicy. Celem wykładów jest wzbogacenie wiedzy naszych studentów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy biorą udział w wykładach. Ponadto wykłady umożliwiają poznanie osób pełniących ważne funkcje w naszym państwie i dysponujących cennymi informacjami.

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 11:43 - Urszula Jankiewicz-Dzierżak