SPIS TREŚCI

 

Ks. Krzysztof Kaucha. Doctor credibilitatis. Śp. ks. prof. dr hab. dr hc Marian Jan Rusecki (22 III 1942-15 XII 2012)  5

 

ARTYKUŁY

Ks. Sławomir Bartnicki. Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego w refleksji teologicznej Avery’ego Dullesa  13

Credibility of Christian Revelation in theological reflection of Avery Dulles (Sum.)  32

Piotr Królikowski. Temporalny wymiar strukturalnej wiarygodności Kościoła w eklezjologii kardynała Avery’ego     Dullesa SJ  33

The Time Dimension of the Structural Credibility of the Church in the Ecclesiology of Avery Cardinal Dulles SJ (Sum.)  67

Ks. Jerzy Cuda. Nadzieja poznania i realizacji tożsamości człowieka w komplementarności trzech rozmów  69

Hope of Recognition and Realization of Human Identity in Complementarity of the Three Conversations (Sum.)  95

Wolfgang Klausnitzer. „Nostra Aetate“ als Ausgangspunkt einer Theologie der Religionen  97

„Nostra Aetate”: At the Beginning of a Theology of Religions (Sum.)  114

„Nostra aetate” jako punkt wyjścia teologii religii (Streszcz.)  114

Krystian Kałuża. Das multireligiose Gebet ais Wegweiser fur den Dialog der Religionen  117

Multireligious Prayer as a Signpost for Dialogue between Religions (Sum.)  137

Modlitwa multireligijna jako drogowskaz dla dialogu religii (Streszcz.)  138

Fr. Grzegorz Wita. Theology of Harmony in Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) Documents  139

Theology of Harmony in Federation of Asian Bishops’ Conferences (FABC) Documents (Sum.)          154

Teologia harmonii w dokumentach Federacji Konferencji Episkopatów Azji (FABC) (Streszcz.)  155

Marta Romaszko-Banaś. Pluralistyczno-relatywistyczny model chrystologii Paula Knittera  157

Paul Knitters Pluralistic-Relativistic Model of Christology (Sum.)  176

Ks. Mariusz Skakuj. Pluralistyczny model prawdy  179

The pluralistic model of truth (Sum.)  200

Ks. Grzegorz Szubtarski. Zmartwychwstanie jako klucz hermeneutyczny w relekturze słów i czynów Jezusa Chrystusa  201

The Resurection as a Hermeneutical Key in Reinterpretation Jesus Christ’s Words and Acts (Sum.)  214

Ks. Damian Wąsek. Odnowa Kościoła w ujęciu Hansa Künga  215

Renewal of the Church from the Perspective of Hans Kting (Sum.)  228

Bartłomiej Leśniak. Zwiastuny śmierci w tradycji ludowej mieszkańców Włodawy 229

Heralds of Death in the Folk Tradition of Residents of Włodawa (Sum.)  242

Sabina Szydełko. Obrzędy weselne mieszkańców parafii Rudna Wielka w diecezji rzeszowskiej      243

Wedding Rites of the Inhabitants of the Parish of Rudna Wielka in the Diocese of Rzeszów (Sum.)  258

 

RECENZJE

Michał Heller. Filozofia przypadku. Kosmiczna fuga z preludium i codą. Kraków: Copernicus Center Press, Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie i WSZiA w Zamościu 2011 (ks. Krystian Kałuża)  259

Jarosław Przytuła. Logika Objawienia. Argument werytatywny w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara. Lublin: TN KUL 2011 (ks. Krzysztof Kaucha)  266

Chrześcijańskie świadectwo dzisiaj. (Theologia Radomiensia t. 2). Red. D. Swend, P. Borto. Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE 2012 (ks. Jacenty Mastej) 268

 

SPRAWOZDANIA

Adam Wąs SVD. Międzynarodowa Konferencja Chrześcijańsko-Islamskiego Forum Teologicznego pt. „Posłańcy Boga. Proroctwo w islamie i chrześcijaństwie”. Stuttgart 9-11 marca 2012   275

 

Autor: ITF
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2017, godz. 22:13 - Ewa Zięba