Studia specjalistyczne w Sekcji Teologii Fundamentalnej

Licencjackie Studium Teologiczne z teologii fundamentalnej jest dedykowane osobom, które interesują się:

 

metodologią teologii;

wiarygodnością chrześcijaństwa i Kościoła;

problematyką cudu, objawienia, wiary, zmartwychwstania;

kulturotwórczą rolą Kościoła;

teologią misji;

inkulturacją chrześcijaństwa;

teologią religii;

polska obrzędowość ludową i tanatologią ludowa, 

nowymi ruchami religijnymi

 

 

W celu przyjęcia na studia należy zarejestrować się na stronie internetowej http://rekrut.kul.lublin.pl

  

Studia trwają dwa lata. Po czterech semestrach nauki studenci - na podstawie złożonej pracy i egzaminu - uzyskują kościelny stopień licencjata teologii w zakresie teologii fundamentalnej. Licencjat kościelny uprawnia do nauczania teologii w kościelnych szkołach wyższych i na wydziałach teologicznych. Jest także konieczny do uzyskania stopnia naukowego doktora nauk teologicznych.

powrót
Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2021, godz. 17:54 - Jacenty Mastej