Plakat konferencji - do pobrania

Katedra Religiologii i Misjologii - Sekcja Teologii Fundamentalnej KUL

Polska Akademia Nauk Odział w Lublinie

 

zapraszają na konferencję

 

Marian Rusecki Memorial Lectures:

Od Maximum illud do Evangelii gaudium. Teologia, nauki humanistyczne i społeczne w służbie misji.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lublin, 27-28 listopada 2019 r.

 

30 listopada 2019 roku przypada setna rocznica ogłoszenia listu apostolskiego Maximum illud. W tym ważnym dokumencie Benedykta XV, określanym jako magna carta misji katolickich, na uwagę zasługują słowa mówiące o potrzebie kształcenia misjonarzy „we wszystkich dziedzinach nauk zarówno teologicznych jak i świeckich”. Urzędowe uznanie roli naukowego ratio spowodowało akceptację i zastosowanie w obszarze działań misyjnych różnych dziedzin wiedzy, nie tylko filozofii i teologii scholastycznej. Ich oddziaływanie jest widoczne w dokumentach misyjnych Kościoła, podręcznikach misjologii, publikacjach misjologicznych naukowych i popularyzatorskich, ordo studiorum, planach i materiałach misyjnych oraz w duchowości.

 

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na związek pomiędzy rozumieniem i modelami działalności misyjnej Kościoła a nurtami teologii i innych dziedzin wiedzy, a zwłaszcza:

  1. wpływ teologii na zmianę̨ paradygmatów rozumienia misji i działań́ misyjnych;
  2. wpływ rożnych dziedzin wiedzy na rozumienie i realizację zadań́ misyjnych;
  3. wpływ różnych nurtów teologii, nauk humanistycznych i społecznych na refleksję misjologiczną, polską i zagraniczną;
  4. konsekwencje społeczne, polityczne, kulturowe i religijne stosowania osiągnięć teologii i innych nauk;
  5. miejsce nauk misjologicznych, społecznych i humanistycznych w programach przygotowujących duchownych i świeckich oraz woluntariuszy do pracy misyjnej.

Podczas konferencji przewiduje się:

  1. prezentację publikacji;
  2. wystawę misyjną: o. Paul Joachim Schebesta SVD - misjonarz, antropolog, etnograf i etnolog.

Konferencja ma charakter międzynarodowy, a jej rezultaty będą ogłoszone drukiem w  recenzowanej publikacji pokonferencyjnej (Wydawnictwo KUL).

 

Opłata konferencyjna 100 zł (studenci bezpłatnie)

konto - 76 1130 1017 0020 1462 9420 0001 - z dopiskiem "Konferencja Marian Rusecki Memorial Lectures" 

 

Data: 27-28 listopada 2019

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kolegium Jana Pawła II

Sala C-1031

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

 

Kontakt: dr hab. Andrzej Pietrzaki SVD, prof. KUL - apietrzak@kul.pl 

Autor: Andrzej Pietrzak
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019, godz. 21:40 - Andrzej Pietrzak