W Katedrze Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej

prowadzone są zajęcia dydaktyczne i badania z zakresu uzasadniania objawionego charakteru chrześcijaństwa i wiarygodności Osoby Jezusa Chrystusa. Do szczególnych zainteresowań badawczych pracowników należą następujące zagadnienia: metodologia i dzieje teologii fundamentalnej (w Polsce i za granicą), teologia Objawienia, cudu, wiary, Zmartwychwstanie oraz nowatorskie argumenty na rzecz wiarygodności religii chrześcijańskiej. Prowadzone zajęcia dydaktyczne mają na celu zgłębienie najważniejszych problemów teologicznofundamentalnych i chrystologicznych oraz ich rozwiązań, a także przygotowanie prac dyplomowych.

 

powrót
Autor: STF
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 14:32 - Jacenty Mastej