Katedra Religiologii i Misjologii

prowadzi badania nad religiami ludów pozaeuropejskich oraz polską obrzędowością ludową, tanatologią ludową, religią Słowian i nowymi ruchami religijnymi; teologią religii, miejscem chrześcijaństwa pośród religii świata; teologią misji, inkulturacją chrześcijaństwa w Ameryce Łacińskiej i Afryce.

 

 

powrót
Autor: STF
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 14:33 - Jacenty Mastej