SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Gerhard Gäde. Der Religionstheologische Interiorismus und Das Jüdisch-Christliche Verhältnis (Abstract/Streszczenie) 5

Rev. Krzysztof Kaucha. The Relationship Between Faith, Reason, and Science in the Transmission of the Faith in the Times of Growing Secularization (Abstract/Streszczenie) 33

Ks. Krystian Kałuża. Teologia komparatywna. Geneza, opcje, szanse i problemy (Abstract/Streszczenie)             43

Piotr Królikowski. Kościół i misje w eklezjologicznej myśli kardynała A. Dullesa SJ (Abstract/Streszczenie) 93

Ks. Robert Maszkowski. Jezus jako „Sługa Boga” i „Mesjasz” w Koranie i w muzułmańskich interpretacjach (Abstract/Streszczenie) 127

Barbara Pabian. „Turystyka parafialna” wobec pauperyzacji społeczeństwa (Abstract/Streszczenie) 151

Dorota Switała-Trybek. Halembska pielgrzymka na Jasną Górę - studium kulturoznawcze (Abstract/Streszczenie) 165

Bartłomiej Leśniak. Tradycyjne przygotowanie zmarłego do pochówku we Włodawie (diecezja siedlecka) (Abstract/Streszczenie) 179

Sabina Szydełko. Uczta weselna - tradycja i współczesność w parafii Rudna Wielka (diecezja rzeszowska) (Abstract/Streszczenie) 197

 

RECENZJE

Ormond Rush. The Eyes of Faith, The Sens of the Faithfull and the Church’s Reception of Revelation (ks. Paweł Borto) 211

Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim. Bóg i nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Tł. Ewa Nicewicz-Staszowska (ks. Krystian Kałuża) 214

Klaus von Stosch. Offenbarung (ks. Krystian Kałuża)  217

Ks. Sławomir Bartnicki. Wiarygodność Objawienia chrześcijańskiego według kardynała Avery Dullesa (ks. Krzysztof Kaucha)  222

Józef Niesyto. Ekshumacja. Przewijanie zwłok w plemieniu Betsileo na Madagaskarze (Zdzisław Kupisiński SVD) 225

Andrzej Pietrzak SVD. Modele ewangelizacji kultur i inkulturacji wiary w teologii latynoamerykańskiej (Ireneusż Sławomir Ledwon OFM) 232

Ks. Marek Żmudziński. Apologia Kościoła katolickiego w listach Episkopatu Polski 1945-1970 (ks. Jacenty Mastej) 2

 

SPRAWOZDANIA

Ks. Krzysztof Kaucha. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kościół jest piękny” (Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, 27 lutego 2014 r.) 243

Ks. Rafał Pokrywiński. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Teologia miedzy sekularyzacją, sekularyzmem i wielokulturowością” (Warszawa, 21.02.2014) 247

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2017, godz. 22:23 - Ewa Zięba