SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Lech Gruszecki. Note on Probabilistic Arguments for the Existence of God (Abstract/Streszczenie) 5

Bogumił Chmiel. Problem pluralizmu religijnego i wzajemnych oddziaływali międzyreligijnych w perspektywie filozofii tradycjonalizmu integralnego (Abstract/Streszczenie) 17

Ks. Jerzy Cuda. Antropologika komplementarnej nierozłączności problematyki „dasein człowieka” z problematyka „autoprzekazu Boga” (Abstract/Streszcznie) 41

Ks. Paweł Borto. Teologicznofundamentalne znaczenie najstarszych nowotestamentalnych formuł wiary w Zmartwychwstanie (Abstract/Streszczenie) 55

Ks. Jacenty Mastej. Funkcje Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (Abstract/Streszczenie) 77

Ks. Krystian Kałuża. Śkad Kościół? Od teologii liberalnej do Antona Vogtle (Abstract/Streszcznie) 101

Wolfgang Klausnitzer. Prymat Papieża (Abstract/Streszczenie) 131

Ks. Damian Wąsek. Fundamenty definicji wiary w dialogu z Porta Fidei Benedykta XVI (Abstract/Streszczenie) 161

Ewa Banasiewicz-Ossowska. Życie religijne i jego organizacja w gminie żydowskiej we Wrocławiu (Abstract/Streszczenie) 173

Zdzisław Kupisiński SVD. Święto Matki Boskiej Gromnicznej w religijności ludowej (Abstract/Streszczenie) 191

Adam Skiba. Obrzędy inicjacji chłopców u Ludu Luguru we wschodniej Tanzanii (Abstract/Streszczenie) 211

 

RECENZJE

Ks. Antoni Paciorek. Jezus z Nazaretu. Czasy i wydarzenia (ks. Paweł Borto) 225

Kard. Walter Kasper. Miłosierdzie klucz do chrześcijańskiego życia (ks. Grzegorz Dziewulski) 227

Magdalena Lemecha. Obrzędy przejścia we współczesnej Japonii (Zdzisław Kupisiński SVD) 234

 

SPRAWOZDANIA

Ks. Rafał Pokrywiński. Sprawozdanie z Marian Rusecki Memoriał Lectures i Międzynarodowej Konferencji „Prymat papieski w służbie jedności Kościoła”. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17-18 listopada 2014  239

Ks. Rafał Pokrywiński. Sprawozdanie z X Jubileuszowego Zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce (10-12 września 2014. Wyższe Seminarium Duchowne Hosianum w Olsztynie) 249

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2017, godz. 22:35 - Ewa Zięba