23 (2013), nr 4

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 

ARTYKUŁY

 

Prawo

 

Robert Andrzejczuk

Ku sądowemu stosowaniu praw człowieka
Towards a Judicial Application of Human Rights

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Aneta Michałek

Ewolucja w zakresie kary ograniczenia wolności w systemie polskiego prawa karnego

The Evolution of the Penalty of Restriction of Liberty Under the Polish Legal System

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Anna Rososzczuk

Odpowiedzialność podmiotu leczniczego za szkody spowodowane niewłaściwym postepowaniem medycznym lekarza pozostającego w stosunku pracy z tym podmiotem

The Liability of a Health Care Facility for Personal Damage Caused by Improper Medical Treatment Administered by a Physician Employed by This Facility

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Prawo kanoniczne

 

Wiesław Bar OFMConv

Prowadzenie sprawy beatyfikacyjnej grupy męczenników

The Administration of a Beatification Process of a Group of Martyrs

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Lidia Fiejdasz

Udział adwokatów w procesie kanonizacyjnym. Studium historycznoprawne
Participation of Advocates in the Canonization Process a Legal and Historical Study

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Ks. Tomasz Jakubiak

Naprawienie zaistniałego stanu rzeczy po zawarciu małżeństwa przez stronę łacińską ze stroną akatolicką obrządku wschodniego bez dyspensy od formy kanonicznej przy udziale świętego szafarza

Remedying the Current State of Affairs After Entry in Marriage Between a Latin-Rite Person and a Non-Catholic Spouse of the Eastern Rite Without a Dispensation From the Canonical Form with the Presence of Sacred Minister

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Administracja

 

Kamila Sobieraj

Administrowanie formami ochrony przyrody

Administration of Forms of Nature Conservation

 

» Pełny tekst (PDF)

 

RECENZJE

Michał Warciński, Umowne prawo odstąpienia, Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2010, (Piotr Czuba)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Piotr Steczkowski, Penitencjaria Apostolska XIII-XVI w. Powstanie. Ewolucja. Odnowienie, Rzeszów: Zakład Poligraficzny Zbigniew Gajek 2013 (Piotr Stanisz)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

SPRAWOZDANIA

 

Lidia Fiejdasz, VII Ogólnopolski Kurs dla Postulatorów i ich Współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, Kraków, 6-7 listopada 2013

 

» Pełny tekst (PDF)

 

Urszula Wasilewicz, Sympozjum naukowe „Czy polski Konkordat faworyzuje Kościół katolicki”, Kraków, 14 listopada 2013

 

» Pełny tekst (PDF)

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015, godz. 21:04 - Marek Smarzewski