RADA NAUKOWA

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

Józef KRUKOWSKI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

CZŁONKOWIE:

Juan I. ARRIETA, Pontificia Università della Santa Croce, Roma;

 

Schanda BALAZS, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest;

 

Antoni DĘBIŃSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

 

Dariusz DUDEK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

 

Jean-Paul DURAND, Institut Catholique, Paris;

 

Viktor HRYSHCHUK, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv;

 

Wojciech ŁĄCZKOWSKI, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

 

Henryk MISZTAL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

 

Gerhard ROBBERS, Universität Trier;

 

Bernd RÜTHERS, Universität Konstanz;

 

Marek SAFJAN, Uniwersytet Warszawski;

  

Marek ŠMID, Trnavská univerzita, Trnava;

 

Jiří Rajmund TRETERA, Univerzita Karlova, Praha;

 

Stanisław WRZOSEK, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2019, godz. 15:09 - Anna Słowikowska