31 (2021), nr 2

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Paulina Bieś-Srokosz, Przemysław Niemczuk

Hybrydowe formy działania w administracji publicznej

Hybrid Forms of Legal Activities in the Public Administration

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-1

Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak

Wniosek o odwołanie starosty w świetle ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Application for Dismissal of a Starosta in the Light of the Act of 5 June 1998. On Poviat Self-Government

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-2

Katarzyna Mełgieś

Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta

Legal Determinants of the Operation of Community Pharmacies and Patient Safety

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-3

Szymon Moś

Samodzielność wydatkowania środków publicznych a samorządowy program polityki zdrowotnej

Public Spending Discretion and the Local Government Health Care Policy Program

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-4

Marek Tkaczuk

Sprawy dotyczące kolei państwowych w praktyce prawnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939

Matters of the State Railways in the Legal Practice of the General Counsel's Office of the Republic of Poland in the Years 1919-1939

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-5

Piotr Zakrzewski

Obrót detaliczny produktami leczniczymi

Retail Trade of Medicinal Products

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-6

Prawo kanoniczne

Wojciech Góralski

Pozytywny akt woli (kan. 1101 § 2 KPK) w świetle doktryny i orzecznictwa rotalnego

Positive Act of Will (Can. 1101 § 2 CIC) in the Light of Doctrine and Rotal Judgment

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-7

Grzegorz Leszczyński

Postępowanie w sprawie przeniesienia proboszcza w świetle KPK z 1983 r.

Proceedings for the Transfer of a Parish Priest in the 1983 CIC

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-8

Piotr Majer

Czy biskup diecezjalny może wpływać na decyzje swego sądu? Refleksje na kanwie wypowiedzi papieża Franciszka do Trybunału Roty Rzymskiej z 29 stycznia 2021 r.

Can a Diocesan Bishop Influence the Decisions of his Diocesan Tribunal? Reflections on the Pope Francis' Statement to the Roman Rota on January 29, 2021

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-9

Jakub Stępień

Postulaty Soboru Watykańskiego II dotyczące stosunków pomiędzy Kościołem katolickim i państwem w nauczaniu papieża Franciszka

Postulates of the Second Vatican Council of the Relations between the Catholic Church and the State in the Teaching of Pope Francis

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp21312-10

Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2021, godz. 19:52 - Marek Smarzewski