LISTA RECENZENTÓW

Roczniki Nauk Prawnych 28 (2018)

dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL; ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL; dr Jakub Czepek, UKSW w Warszawie; dr hab. Michał Domagała, KUL; ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk, prof. UKSW w Warszawie; dr Judyta Dworas-Kulik, KUL; dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS; dr hab. Grzegorz Kozieł, UMCS; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, PAN Oddział Lublin; dr Maciej Mikuła, UJ; ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie; dr Grzegorz Skrobotowicz, KUL; o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki, Papieski Wydział Teologiczny św. Bonawentury „Seraphicum” w Rzymie; s. dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW; dr Małgorzata Tomkiewicz, UWM w Olsztynie; dr hab. Marzena Toumi, prof. ASzWoj; dr Dominik Tyrawa, KUL; dr hab. Andrzej Wawryniuk, prof. PWZS w Chełmie; dr Marcin Wielec, UKSW w Warszawie; dr hab. Anna Wierzbica, prof UŚ; dr hab. Andrzej Wrzyszcz, UMCS; dr hab. Wojciech Wytrążek, KUL; dr Paweł Zając, ASzWoj


Roczniki Nauk Prawnych 27 (2017)

ks. dr hab. dr h.c. Leszek Adamowicz, KUL; dr Katarzyna Antolak-Szymanski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL; dr Aneta Biały, KUL; ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL; dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW; dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL; dr hab. Anna Haładyj, KUL; dr Hubert Kaczmarczyk, UJK w Kielcach; dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS; ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, TN KUL; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, KUL; dr Agnieszka Romanko, KUL; dr hab. Tomasz Sienkiewicz, KUL; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; dr Anna Słowikowska, KUL; dr Marta Stepnowska, KUL; dr Małgorzata Tomkiewicz, UWM w Olsztynie; dr hab. Wojciech Wytrążek, KUL


Roczniki Nauk Prawnych 26 (2016)

ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL; o. prof. dr hab. Wiesław Bar, KUL; dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL; dr Tomasz Bichta, UMCS; o. dr hab. Dariusz Borek, prof. UKSW w Warszawie; dr hab. Anna Haładyj, KUL; ks. dr hab. Jan Krajczyński, prof. UKSW w Warszawie; ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak, TN KUL; ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, PAN; dr hab. Beata Kucia-Guściora, KUL; dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM w Olsztynie; dr hab. Marian A. Liwo, prof. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL; ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL; dr Marek Smarzewski, KUL; dr hab. Rafał Sura, KUL; dr hab. Piotr Telusiewicz, KUL; dr hab. Marzena Toumi, prof. AON; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL; dr hab. Wojciech Wytrążek, KUL; dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG


 

Poniżej znajduje się lista wszystkich dotychczasowych Recenzentów Roczników Nauk Prawnych. Lista ta jest aktualizowana raz w roku.

 1. Leszek Adamowicz
 2. Robert Andrzejczuk
 3. Katarzyna Antolak-Szymanski
 4. Marcin Asłanowicz
 5. Wiesław Bar
 6. Waldemar Bednaruk
 7. Aneta Biały
 8. Tomasz Bichta
 9. Rafał Biskup
 10. Dariusz Borek
 11. Włodzimierz Broński
 12. Dariusz Bucior
 13. Zbigniew Bukowski
 14. Henryk Cioch (†)
 15. Ewa Czech
 16. Jakub Czepek
 17. Wojciech Dadak
 18. Antoni Dębiński
 19. Michał Domagała
 20. Arkadiusz Domaszk
 21. Stanisław Dubiel
 22. Dariusz Dudek
 23. Katarzyna Dudka
 24. Judyta Dworas-Kulik
 25. Marzena Dyjakowska
 26. Ginter Dzierżon
 27. Andrzej Dzięga
 28. Jacek Dziobek-Romański (†)
 29. Paweł Fajgielski
 30. Jerzy Flaga
 31. Sławomir Fundowicz
 32. Zdzisław Galicki
 33. Tomasz Gałkowski
 34. Jan Głuchowski
 35. Wojciech Góralski
 36. Edward Górecki
 37. Grzegorz Górski
 38. Marta Greszata-Telusiewicz
 39. Alicja Grześkowiak
 40. Tadeusz Guz
 41. Anna Haładyj
 42. Andrzej Herbet
 43. Stanisław Hoc
 44. Mariusz Izdebski
 45. Zbigniew Janczewski
 46. Grzegorz Janusz
 47. Grzegorz Jędrejek
 48. Hubert Kaczmarczyk
 49. Robert Kantor
 50. Stanisław Kawa
 51. Andrzej Korybski
 52. Antoni Kość (†)
 53. Grzegorz Kozieł
 54. Jan Krajczyński
 55. Czesław Krakowiak
 56. Józef Krukowski
 57. Czesław Kłak
 58. Beata Kucia-Guściora
 59. Artur Kuś
 60. Mariola Lemonnier
 61. Grzegorz Leszczyński
 62. Marian Liwo
 63. Franciszek Longchamps de Bérier
 64. Anna Machnikowska
 65. Katarzyna Maćkowska
 66. Jerzy Malec
 67. Jerzy Markiewicz (†)
 68. Katarzyna Miaskowska
 69. Artur Mezglewski
 70. Jerzy Migdał
 71. Maciej Mikuła
 72. Henryk Misztal
 73. Joanna Misztal-Konecka
 74. Artur Miziński
 75. Tadeusz Mołdawa
 76. Teresa Mróz
 77. Bartosz Nowakowski
 78. Krzysztof Orzeszyna
 79. Andrzej Pastwa
 80. Stanisław Paździór (†)
 81. Piotr Pogonowski
 82. Katarzyna Popik-Chorąży
 83. Łukasz Pohl
 84. Jadwiga Potrzeszcz
 85. Anna Przyborowska-Klimczak
 86. Agnieszka Romanko
 87. Tomasz Rozkrut
 88. Maciej Rudnicki
 89. Piotr Ryguła
 90. Marek Saj
 91. Paweł Sajdek
 92. Stefan Sawicki
 93. Tomasz Sienkiewicz
 94. Mirosław Sitarz
 95. Bronisław Sitek
 96. Józef Jan Skoczylas
 97. Ambroży Skorupa
 98. Grzegorz Skrobotowicz
 99. Wojciech Sławiński
 100. Anna Słowikowska
 101. Marek Smarzewski
 102. Jacek Sobczak
 103. Paweł Sobczyk
 104. Stanisław Leszek Stadniczeńko
 105. Piotr Stanisz
 106. Marian Stasiak
 107. Henryk Stawniak
 108. Małgorzata Stefaniuk
 109. Marta Stepnowska
 110. Zbigniew Suchecki
 111. Rafał Sura
 112. Tadeusz Syczewski
 113. Janusz Symonides
 114. Henryk Szczerbiński
 115. Elżbieta Szczot
 116. Bożena Szewczul
 117. Renata Świrgoń-Skok
 118. Lucjan Świto
 119. Piotr Telusiewicz
 120. Małgorzata Tomkiewicz
 121. Marzena Toumi
 122. Marcin Trzebiatowski
 123. Grzegorz Tylec
 124. Stanisław Tymosz
 125. Dominik Tyrawa
 126. Andrzej Wawryniuk
 127. Małgorzata Wąsek-Wiaderek
 128. Krzysztof Wiak
 129. Jacek Widło
 130. Marcin Wielec
 131. Anna Wierzbica
 132. Hanna Witczak
 133. Władysław Witczak
 134. Stanisław Wrzosek
 135. Andrzej Wrzyszcz
 136. Wojciech Wytrążek
 137. Paweł Zając
 138. Piotr Zakrzewski
 139. Kamil Zeidler
 140. Marian Zdyb
 141. Andrzej Zieliński
 142. Maciej St. Zięba
 143. Halina Zięba-Załucka
 144. Bronisław W. Zubert (†)
 145. Marek Żmigrodzki
Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 15:27 - Anna Słowikowska