27 (2017), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Stanisław Dziwisz

Odpowiedzialność karna artysty za przestępstwo obrazy uczuć religijnych
Criminal Liability of the Artist for the Crime of Insult Religious Feelings [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-1

Justyna Glinka, Łukasz Chyla

Instytucja antycypowanego niewykonania zobowiązania w prawie polskim w kontekście doktryny anticipatory breach of contract - o konstrukcji art. 4921 Kodeksu cywilnego (analiza prawno-porównawcza)

The Institution of Anticipatory Repudiation in Polish Law in the Context of the Doctrine of Anticipatory Brach of Contract - Construction of art. 4921 of the Civil Code [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-2

Agata Ludera-Ruszel

Samozatrudnienie ekonomicznie zależne a konstytucyjna zasada ochrony pracy

Dependent Self-Employment in the light of the Constitutional Principle of the Protection of Work [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-3

 

Prawo kanoniczne

Tomasz Gałkowski

Umiarkowane korzystanie z praw przysługujących wiernym (kan. 223 § 2)

Moderation in Exercising the Rights of the Faithful (can. 223 § 2) [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-4

Wojciech Lech

Określenie i sposoby sprawowania sakramentu pokuty w prawie kanonicznym

Definition and Forms of Celebration of Sacrament of Penance in Canon Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-5

Przemysław Michowicz

Categoria giuridica omnicomprensiva del «bene» nell'ordinamento canonico

Kategoria prawna bonum w porządku kanonicznym

All-Embracing Legal Category of Good in Canon Law [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-6

 

Administracja

Kamila Sobieraj

Reforma funkcjonowania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Reform of the European Union Greenhouse Gas Emission Allowance Trading Scheme Functioning [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-7

 


GLOSY


Judyta Dworas-Kulik

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 542/12

The Gloss to the Provincial Administrative Court's in Rzeszów Judgement of 7 August 2012, Signature Act I SA/Rz 542/12 [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-8

Adam Zarzycki

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt IV CSK 598/12

A Gloss on Verdict IV CSK 598/12 issued on 23rd November 2012 by the Polish Supreme Court [SUMMARY]

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-9

 


RECENZJE


Marek Dobrowolski, Zasada suwerenności narodu w warunkach integracji Polski z Unią Europejską, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 335, ISBN 978-83-7702-908-4 (Dariusz Dudek)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-10

 


SPRAWOZDANIA


Kamila Kwarciana, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo państw demokratycznych w procesie integracji europejskiej: Polska - Słowacja - Ukraina”, Lublin, 15-17 września 2016 roku

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.1-11

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2018, godz. 23:53 - Anna Słowikowska