30 (2020), nr 1

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Tomasz Barszcz

O argumentowaniu z analogii w dyskursie prawniczym. Uwagi na tle sporu o stosowanie art. 745 Kodeksu postępowania cywilnego
The Use of Analogical Argument in Legal Discourse. Remarks on the Background of the Dispute on the Application of Article 745 of The Civil Procedure Code

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-1

Paulina Bieś-Srokosz

Legal transplants w prawie administracyjnym

Legal Transplants in Administrative Law. Case Study

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-2

Agnieszka Franczak

Standardy ochrony praw podatnika w Karcie Praw Podstawowych i ich stosowanie w orzecznictwie sądów administracyjnych

The Standards for the Protection of Taxpayer Rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and Their Application in the Judicature of Poland’s Administrative Courts

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-3

Wojciech Góralski

Umowa ramowa między Stolicą Apostolską i Republiką Burundi w sprawach wspólnego interesu z 6 listopada 2012 roku narzędziem inkulturacji na kontynencie afrykańskim

Framework Agreement Between The Holy See and The Republic of Burundi of 6 November 2012 on Mutual Interest as a Tool of Inculturation on the African Continent

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-4

Beata Kucia-Guściora

Rola Ministra Finansów w zaciąganiu zobowiązań finansowych w imieniu Skarbu Państwa. Część II

The Role of the Minister of Finance in Incurring Financial Obligations on Behalf of the Treasury. Part II

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-5

Sebastian Kwiecień

Instytucje pośrednictwa pracy – regulacje prawne okresu międzywojennego w Polsce

Employment Agencies – Legal Regulations of the Interwar Period in Poland

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-6

Karol Ryszkowski

Zdatność arbitrażowa w sporach z zakresu własności intelektualnej w prawie polskim na tle prawa niemieckiego oraz prawa amerykańskiego

Arbitrability of Intellectual Property Disputes in the Polish Law in Relation to German and U.S. Legal Systems

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-7

Grzegorz Skrobotowicz

Wykonywanie środków oddziaływania penitencjarnego na przestrzeni lat

Execution of Penitentiary Measures Over the Years

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-8

 

Prawo kanoniczne

Jan Dohnalik

Wiek rozeznania w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 891 i 989) w świetle tradycji kanonicznej

Age of Discretion in the Code of Canon Law (Can. 891, Can. 989) in the Light of Canonical Tradition

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-9

Marta Greszata-Telusiewicz

The Principle of Salus Animarum as the Essence of the Adversarial System Under Canon Law

Zasada salus animarum jako istota kontradyktoryjności w systemie prawa kanonicznego

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-10

Tomasz Jakubiak

The Criteria Stipulated in Canon 874 § 1, 1º-2º of the Code of Canon Law and the Validity of Taking on the Munus of Sponsor

Kryteria określone w kan. 874 § 1, 1º-2º Kodeksu prawa kanonicznego a ważność przyjęcia munus chrzestnego

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-11

 


RECENZJE


Kamil Zeidler, Estetyka prawa, Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer 2019

Kamil Zeidler, Estetyka prawa [The Aesthetics of Law], Gdańsk–Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Wolters Kluwer 2019 (Krzysztof Frąszczak)

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20301-12

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2020, godz. 00:49 - Marek Smarzewski