30 (2020), nr 3

SPIS TREŚCI

Spis treści (PDF)

 


ARTYKUŁY


Prawo

Michalina Duda-Hyz

Kształtowanie się linii orzeczniczych w zakresie opodatkowania VAT sprzedaży przez rolników działek pod zabudowę
The Development of the Case Law Regarding VAT Taxation of the Sale by Farmers of the Land for Tower Blocks

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-1

Judyta Dworas-Kulik

Dissolution and Separation of Marriage and Their Effects as Envisaged by Drafts of Marriage Law in Interwar Poland

Rozwiązanie i rozłączenie małżeństwa oraz ich skutki w projektach prawa małżeńskiego w Drugiej Rzeczypospolitej

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-2

Agata Kleczkowska

Sankcje ustanawiane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ a państwa nieczłonkowskie ONZ

Sanctions Imposed by the UN Security Council and Third States

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-3

Czesław Paweł Kłak

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w polskim postępowaniu cywilnym i karnym. Podobieństwa i różnice

Admission of Evidence from the Opinion of Another Expert in Polish Civil and Criminal Proceedings. Similarities and Differences

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-4

Wojciech Lis

Zezwolenie sądu opiekuńczego na udzielenie małoletniemu świadczenia zdrowotnego

Permission of a Guardianship Court to Providing Health Services to the Juvenile

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-5

Michał Najman

Czym (a może kim?) jest osoba zmarła i o konieczności uregulowania statusu prawnego osób zmarłych - propozycja regulacji de lege ferenda

What (or Maybe Who?) Is a Deceased Person and the Need to Legally Regulate the Legal Status of Deceased Person - a Proposal for de lege ferenda Regulation

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-6

Małgorzata Polkowska

New space (nowa era działalności w Kosmosie) - problemy prawne i gospodarcze oraz kwestie bezpieczeństwa

New Space - Legal and Economic Problems and Security Issues

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-7

Wojciech Szczepan Staszewski

Protection of Graves and Cemeteries in Treaties on Friendship and Cooperation Signed by Poland with States Formed after the Collapse of the USSR

Ochrona grobów i cmentarzy w traktatach o przyjaźni i współpracy zawartych przez Polskę z państwami ukształtowanymi po rozpadzie ZSRR

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-8

Prawo kanoniczne

Adam Kaczor

Walor prawny opinii zespołu proboszczów konsultatorów w procedurze usunięcia proboszcza

The Legal Value of the Opinion of the Group of Parish Priests in the Proceeding of Removal of Parish Priests

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-9

Paweł Kaleta

Towards a New Understanding of Mass Stipends

Ku nowemu rozumieniu stypendiów mszalnych

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-10

Justyna Krzywkowska

Adwokat - realny pomocnik czy zbędny "dodatek"

An Attorney - Real Help of an Unnecessary "Addition"

 

» Pełny tekst (PDF)

 

DOI: https://doi.org/10.18290/rnp20303-11

Autor: Marek Smarzewski
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2021, godz. 18:24 - Marek Smarzewski