photo: http://www.adamwalanus.pl/2014/tischner25/index.htmlAbsolwent Wydziału Filozofii KUL ks. dr Miłosz Hołda został tegorocznym laureatem nagrody przyznawanej przez Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt.: Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się na Wydziale Filozofii KUL w dniu 17 kwietnia 2013 r. Promotorem rozprawy jest dr hab. Jacek Wojtysiak, prof. KUL.

 

Premier Ewa Kopacz: nasi naukowcy wystawiają jak najlepszą wizytówkę Polsce

Kilkudziesięciu wybitnych naukowców z nagrodami premiera