photo: http://www.adamwalanus.pl/2014/tischner25/index.htmlphoto: http://www.adamwalanus.pl/2014/tischner25/index.html

 

 

Wśród laureatów tegorocznej Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską jest absolwent Wydziału Filozofii KUL - ks. dr Miłosz Hołda. Nagrodę otrzymał za pracę pt. Epistemologiczne argumenty za istnieniem Boga. Próba teistycznego uprawomocnienia poznawczych roszczeń nauki, której publiczna obrona odbyła się na Wydziale Filozofii KUL w kwietniu 2013 r. Promotorem rozprawy był prof. Jacek Wojtysiak.

 

Praca prezentuje analizę pięciu argumentów na rzecz teizmu. Jak mówi laureat - Nauka uważana jest za szczególnie wartościowy sposób zdobywania wiedzy. Aby jednak można było uprawiać naukę, trzeba poczynić pewne założenia, jak choćby to, że świat jest racjonalny i daje się poznawać czy też, że metody naukowe dają nam lepszy dostęp do wiedzy niż inne metody jej zdobywania. Te założenia mają charakter epistemologiczny, czyli inaczej: poznawczy. Nauka to zakłada, ale nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy te założenia są słuszne, nie potrafi ich obronić. Kiedy spojrzy się na naukę "filozoficznym okiem" widać wyraźnie wszystkie te założenia i tylko filozoficznie można ich bronić. Nie brakuje dziś zwolenników tezy, że ostatecznym wyjaśnieniem wszystkich tych założeń jest szeroko pojęta "natura", że aby odpowiedzieć na pytanie: dlaczego nauka działa - wystarczy odwołać się do świata. W pracy bronię tezy, że tego typu wyjaśnienia nie są wystarczające. Aby usprawiedliwić założenia nauki, trzeba przyjąć istnienie Boga, który stworzył świadome byty i umieścił je w świecie otwartym na nasze poznawcze wysiłki, w świecie, który chętnie z nami "współpracuje, jeśli tylko stawiamy mu mądre, wyrażone w języku nauki pytania”.

 

Laureat pracuje w parafii św. Trójcy w Jędrzejowie, jego pasją jest filozofia i muzyka. Prowadzi założony przez siebie zespół muzyki chrześcijańskiej Bardzo Nam Miłosz.

 

To kolejna taka nagroda dla doktora z KUL - w ubiegłym roku nagrodzona została dr Jolanta Sak-Wernicka, adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.02.2015, godz. 12:23 - Andrzej Zykubek