certyfikat_fil.jpgUniwersytecka Komisja Akredytacyjna, w wyniku przeprowadzonej w dniach 7-9 grudnia 2011 r. wizyty, udzieliła w dniu 17 lutego 2012 r. po raz kolejny akredytacji na okres 5 lat kierunkowi filologia polska prowadzonemu przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL.

Należy zauważyć, że tym razem zespół oceniający filologię polską na KUL stwierdził, że kierunek spełnia wymogi stawiane przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną w zakresie kadry naukowej, procesu dydaktycznego i wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, a także w zakresie infrastruktury dydaktycznej w stopniu WYSOKIM (A).