Publikacje przygotowywane do druku:

 Ja sądzę, że ty myślisz? – monografia

Contemporary Interpretations and Applications of the Theory of Positive Disintegration. Lublin: TN KUL JPII (współautorstwo E. Rzechowska, S. Steuden, E. Rydz, M. Tatala)

 

Praca redakcyjna:

redakcja pracy zbiorowej: Rydz E., Musiał D.(red.). (2008). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.2. Lublin: TN KUL

redakcja pracy zbiorowej: Rydz E., Musiał D.(red.). (2010). Z zagadnień psychologii rozwoju. T.3. Lublin: TN KUL

redakcja pracy zbiorowej: Rydz E., Musiał D.(red.). (2010). The Psychology of Human Development – Selected  Issues . V.1. Lublin: TN KUL JPII.  


Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011, godz. 08:46 - Dagmara Musiał