Referaty, postery:

   przedstawione na konferencjach międzynarodowych:

-         Development of happiness among adolescents /Rozwój pojęcia szczęścia u osób dorastających/ – referat wygłoszony na Międzynarodowej Specjalistycznej Konferencji Naukowej „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej V”, zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej, które odbyło się w Lublinie w dniach 7-8 kwietnia 2000 r.

-         Jak dziecko przyjmuje perspektywę drugiej osoby? - referat wygłoszony 26.10.2000 r. na Międzynarodowym Sympozjum Pedagogicznym „Dziecko w XX wieku: Rozrachunek ze „Stuleciem dziecka” zorganizowanym przez Katedrę Pedagogiki Rodziny Instytutu  Pedagogiki KUL: Lublin 25-27.10.2000 r.

-         Jakość życia religijnego w świetle teorii K. Dąbrowskiego – referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum „Kazimierz Dąbrowski i Jego dzieło” zorganizowanym przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL oraz Instytut Kultury Moralnej KUL z okazji 100-lecia urodzin i 20-lecia śmierci Kazimierza Dąbrowskiego w Lublinie w dniach 1.06.-2.06.2001 r.

-         Conditions of another person’s perspective-taking /Uwarunkowania przyjmowania perspektywy drugiej osoby/ – referat wygłoszony na Międzynarodowej Specjalistycznej Konferencji „Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VIII” zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL w Lublinie w dniach 10-11.07.2001 r.

-         Różnice w ujmowaniu postaw rodzicielskich przez dorastające dziewczęta o różnych statusach tożsamości – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Promocja zdrowia w różnych okresach życia” (w ramach sympozjum „Promocja zdrowia w okresie młodzieńczym”) zorganizowanej przez Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie i National Wellness Insitiute University of Wisconsin: Lublin, 25-27. maja 2007. 

-         Wartości społeczno-kulturowe w motywowaniu pracowników jako czynnik kształtujący jakość życia – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Quality of life” zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS: Kazimierz Dolny 23-25.11.2007 (współautor: Krystyna Wojciechowska) 

-         Perception of Parental Attitudes by Adolescent Girls of Various Identity Statuses as a measure of Well-Being – referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Wellness as a goal of health promotion” zorganizowanej przez Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie i National Wellness Institute University of Wisconsin: Lublin, 23-25. maja 2008.

 

    przedstawione na konferencjach zagranicznych:

 • Happiness as a Function of Mental Health as Presented in K. Dąbrowski’s Positive Disintegration Theory referat wygłoszony na Fifth International Conference „Positive Desintegration: The Theory of the Future”, Fort Lauderdale, 7-10 November 2002
 • Specificity of the ego identity formation in the case of a woman with the bulimic syndrome  - współautorstwo posteru w ramach Poster Session /9.09.2002 r./ na XVII International Congress of Rorschach and Projective Methods zorganizowanym przez International Rorschach Society i Scuola Romana Rorschach - Rzym: Pontificia Università Lateranense, 9-14. września 2002 r. [współautor M. Grygielski]
 • Assuming another person’s perspective in understanding happiness (developmental studies on people aged 12 to 24 years) – referat wygloszony na British and East European Psychology Group Conference “ Psychology in the New Europe”. Cracow, 11-14.09. 2005
 • Perspective-Taking in Understanding Happiness in Adolescent-Parents Relationships. Poster przedstawiony na:  XIV European Conference on Developmental Psychology, 18-22 August, 2009, Vilnus, Mykolas Romeris University
 • Perspective-taking in understanding happiness in peer relationships in adolescence. Poster przedstawiony na: The 12th Biennial Conference of European Association for Research on Adolescence. 12-15 May, 2010, Vilnius, Lituania

 przedstawione na konferencjach krajowych:

 • Specyfika rozwoju tożsamości - referat wygłoszony w ramach sympozjum "Z teorii rozwoju: poznanie, decyzje, religijność...” na VI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych „Rozwój człowieka i jego zagrożenia w świetle współczesnej psychologii, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 27-30.04.1997 r.
 • Rozwój psychospołeczny w okresie dorastania. Współczesne teorie i badania — referat wygłoszony na konferencji naukowej Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej II, zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL w dniach 30.05.-1.06.1997 r. w Kazimierzu nad Wisłą.
 • Rola metaperspektywy w procesach ujmowania szczęścia własnego i drugiej osoby (badania rozwojowe osób w wieku lat 12-24) — referat wygłoszony w ramach XV sympozjum "Z zagadnień rozwoju religijnego dzieci i młodzieży” na VII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych „Nowe wyzwania w rozwoju człowieka”, która odbyła się w dniach 7-10 maja 1998 r. w Puławach;
 • Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby na temat szczęścia u młodzieży (badania rozwojowe osób w wieku lat 12-24) — referat wygłoszony na Specjalistycznym Sympozjum Naukowym Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej III, zorganizowanym przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL, które odbyło się w dniach 22-24.05.1998 r. w Dąbrowicy.
 • Wzajemne uwarunkowania jakości życia religijnego i przyjmowania perspektywy drugiej osoby - referat wygłoszony w ramach Sympozjum "Jakość życia religijnego” na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych "Jakość rozwoju a jakość życia”, która odbyła się w dniach  26-29 kwietnia 1999 r. w Częstochowie-Kulach;
 • Dynamizmy kształtowania się wyższej jakości życia religijnego w świetle teorii Kazimierza Dąbrowskiego - referat wygłoszony w ramach Sympozjum "Jakość życia religijnego” - na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych "Jakość rozwoju a jakość życia”, która odbyła się w dniach  26-29 kwietnia 1999 r. w Częstochowie-Kulach;
 • Przyjmowanie perspektywy bliskiej osoby na temat szczęścia - referat wygłoszony na XXX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Psychologia u progu XXI wieku -  od teorii do praktyki i od praktyki do teorii" w ramach sympozjum "Psychologia religii", który odbył się w dniach 9-12 września 1999 r. w Warszawie.
 • Pojęcie szczęścia w teoriach i badaniach psychologicznych - referat wygłoszony na Specjalistycznym Sympozjum Naukowym "Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej IV" cz. III, zorganizowanym przez Katedrę Psychologii Rozwojowej, które odbyło się w Lublinie dnia 6 listopada 1999 r.
 • Źródła szczęścia: analiza jakościowa – referat wygłoszony na Specjalistycznym Sympozjum Naukowym „Najnowsze Trendy w Psychologii Rozwojowej VI”, zorganizowanym przez Katedrę Psychologii Rozwojowej, które odbyło się w Dąbrowicy w dniach 7-8 czerwca 2000r.
 • Dynamizmy rozwoju religijnego człowieka w świetle teorii K. Dąbrowskiego - referat wygłoszony 09.12.2000 r. na Specjalistycznej Konferencji Naukowej "Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VII: „Szanse i zagrożenia w rozwoju człowieka" zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej Instytutu Psychologii KUL: Szklarska Poręba 9-11.12.2000 r
 • Ujmowanie szczęścia własnego oraz szczęścia innych osób przez osoby dorastające - referat wygłoszony 11.12.2000 r. na Specjalistycznej Konferencji Naukowej "Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej VII: „Szanse i zagrożenia w rozwoju człowieka" zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej Instytutu Psychologii KUL: Szklarska Poręba 9-11.12.2000 r.
 • Psychologiczna analiza doświadczania szczęścia – referat wygłoszony 19.12.2000 r. na Sympozjum „Wprowadzanie w zasady wyższej jakości życia” zorganizowanym przez Katedrę Psychologii Rozwojowej Instytutu Psychologii KUL: Szklarska Poręba 12-20.12.2000 r.
 • Przyjmowanie perspektywy religijnej (badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat) – referat wygłoszony na Sympozjum „Rozwój człowieka” Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej w Ołtarzewie w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w dniach 16-18 września 2001 r
 • Źródla szczęścai mlodzieży – referat wygłoszony na X Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Rozwój człowieka w kontekście zdrowia u progu trzeciego tysiąclecia”, zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii UG, Gdańsk, 25-28.04.2001 r.
 • Przyjmowanie perspektywy studenta w nauczaniu psychologii rozwojowej – referat wygłoszony na Specjalistycznej Konferencji Psychologów Rozwoju w ramach Sympozjum „Najnowsze Trendy w Nauczaniu Psychologii Rozwojowej II” (zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL), Szklarska Poręba, 10-14.12.2001 r.
 • Psychologiczna analiza doświadczania szczęścia u młodzieży. Doniesienie z badań - referat wygłoszony na Specjalistycznej Konferencji Psychologów Rozwoju w ramach Sympozjum „Wprowadzanie w Zasady Wyższej Jakości Życia II” (zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL), Szklarska Poręba, 15-21.12.2001 r.
 • Ujmowanie szczęścia w perspektywie religijnej drugiej osoby przez młodzież – referat wygłoszony na XI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Rozwój: Natura - Wychowanie”, zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Filię Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn, 25-28 kwietnia 2002r.
 • Różnice między kobietami i mężczyznami w przyjmowaniu perspektywy drugiej osoby – referat wygłoszony na Specjalistycznej Konferencji Naukowej „Najnowsze Trendy W Psychologii Rozwojowej IX – Psychologiczna Problematyka Różnic Płci”, zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL, Dąbrowica 14-15.06.2002r.
 • Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby przez młodzież w relacjach rówieśniczych – referat wygłoszony na XXXI Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Psychologia w perspektywie XXI wieku” w ramach sympozjum "Społeczno-kulturowy kontekst rozwoju młodzieży i młodych dorosłych”, który odbył się w dniach 5-8 września 2002 r. w Lublinie
 • Rozwój moralny młodzieży - referat wygłoszony 25.09.2003r. na Specjalistycznej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL: NAJNOWSZE TRENDY W PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ XII Wybrane aspekty rozwoju młodzieży cz. I. – Lublin, 25.09.2003 r.
 • Czynniki rozwoju moralnego młodzieży - referat wygłoszony 22.11.2003r. na Specjalistycznej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Rozwojowej KUL: NAJNOWSZE TRENDY W PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ XII Wybrane aspekty rozwoju młodzieży cz. II. – Lublin, 22.11.2003 r
 • Wyjaśnianie rozwoju przyjmowania perspektywy drugiej osoby w ujmowaniu szczęścia przez młodzież religijną – referat wygłoszony na XII Ogólnopolskiej Konferencja Psychologii Rozwojowej „W poszukiwaniu nowych sposobów wyjaśniania rozwoju: od klasycznych do nowych propozycji”, zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Kraków 5-8.06.2003 r.
 • Przyjmowanie perspektywy drugiej osoby przez młodzież w relacji rodzicielskiej -  referat wygłoszony na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Człowiek w świecie – świat w człowieku: Perspektywa psychologii rozwoju” zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku: Białystok- Augustów 03-06. czerwca 2004r.
 • Przyjmowanie przez rodziców perspektywy swych dorastających dzieci w odniesieniu do szczęścia -  referat wygłoszony na XIV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Psychologia rozwoju człowieka wobec wyzwań współczesnego świata” (w ramach sympozjum „Kształtowanie się autonomii w okresie dorastania i wczesnej dorosłości”) zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: Warszawa, 23-26. czerwca 2005r.
 • Przyjmowanie perspektywy rodzica przez młodzież męską i żeńską w odniesieniu do szczęścia -  referat wygłoszony na XXXII  Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego „Żyć wspólnie: odkrywać Innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele” w ramach sympozjum "Znaczenie relacji społecznych dla rozwoju w okresie dorastania i dorosłości I”. Kraków, 22-25.09.2005 r.
 • Szczęście - pozytywne emocje czy coś więcej? – referat wygłoszony na Sympozjum „Bliżej emocji” zorganizowanym przez Katedrę Emocji i Motywacji KUL: Lublin, 21. kwietnia 2006 r.
 • Społeczne uwarunkowania przyjmowania perspektywy rodzica w ujmowaniu szczęścia przez dorastających i młodych dorosłych - referat wygłoszony na XV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „Bieg życia – miedzy uniwersalnością a wyjątkowością zmian w rozwoju” (w ramach sympozjum „Społeczne uwarunkowania rozwoju w okresie dorastania i wczesnej dorosłości”) zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego: Ustroń, 22-25. czerwca 2006r.
 • Percepcja postaw rodzicielskich u dorastających dziewcząt o różnym statusie tożsamości  - referat wygłoszony na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej "DROGI ROZWOJU CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYCH WARTOŚCI" (w ramach sympozjum „Kształtowanie tożsamości i drogi życiowej w kontekście wartości”) zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka  i Badań nad Rodziną UAM: Poznań, 21-24. czerwca 200
 • Różnice płciowe w przyjmowaniu perspektywy rodzica w ujmowaniu szczęścia przez dorastających i młodych dorosłych - referat wygłoszony na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej "DROGI ROZWOJU CZŁOWIEKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYCH WARTOŚCI" (w ramach sympozjum „Wzorce relacji w rodzinie i społeczeństwie z perspektywy różnic rodzajowych”) zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka  i Badań nad Rodziną UAM: Poznań, 21-24. czerwca 2007.
 • Szczęście młodzieży ujmowane z jej perspektywy i perspektywy jej rodziców – poster przedstawiony na XVII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej „CZTERY PORY ROKU W ROZWOJU CZOWIEKA” (w ramach sesji plakatowej „Rozwój społeczny”) zorganizowanej przez Sekcję Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: 5-7 czerwca 2008.
 • Młodzież a religia. Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i  Wychowawców: BOGACTWO MŁODOŚCI – WYZWANIEM DLA WYCHOWAWCÓW XXI WIEKU, Lublin, 14.03.2009.r
 • Antycypacja decyzji o małżeństwie u kobiet i mężczyzn w okresie młodzieńczym – referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z udziałem gości zagranicznych PSYCHOLOGIA W SLUŻBIE RODZINY, 21 – 22 maj, Gdańsk (współautor Rydz.E.)
 • Techniki projekcyjne w diagnozie rozwoju ego osób z zaburzeniami łaknienia . Referat wygłoszony na II Konferencji Naukowej Osobowość: psychologia i pogranicza CIAŁO-ZDROWIE-CHOROBA, WSB-NLU, Nowy Sącz 21-23 maja 2009r. (współautor Grygielski M.)
 • Ewaluacja procesu wychowawczego szansą rozwoju uczniów. Referat wygłoszony w ramach sympozjum „Znaczenie podstawowych środowisk społecznych dla rozwoju indywidualnego” podczas XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  ROZWÓJ CZLOWIEKA W KONTEKŚCIE PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH,  Wrocław, 14-16.06.2009r.
 • Szczęście w percepcji młodzieży i jej rodziców. Referat wygłoszony w ramach sympozjum „Rodzinne uwarunkowania dystrybucji zasobów adaptacyjnych na różnych etapach rozwoju jednostki” podczas XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej  ROZWÓJ CZLOWIEKA W KONTEKŚCIE PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH,  Wrocław, 14-16.06.2009r.
 • Lata 40-e i 50-e wyzwaniem w rozwoju. Referat wygłoszony na Konferencji Psychologii Rozwojowej „Śladami Benjamina Buttona – Doroslość”. Lublin, 08.12.2009r.
 • Eudajmonistyczne vs hedonistyczne wartości w percepcji szczęścia prze osoby w średniej dorosłości. Referat wygłoszony na XIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej pt. Perspektywy rozwoju współczesnego człowieka. Łódź: 14-16.06.2010.


Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2011, godz. 09:29 - Dagmara Musiał