Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Quo Vadis Iuris Civile - kierunki zmian w systemie prawa cywilnego"

Dnia 15 maja 2019 r. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II konferencja na temat nowych kierunków zmian w Polskim systemie prawa cywilnego - Quo Vadis Ius Civile.

 

Zasadniczym tematem do dyskursu jest tematyka zmian w szeroko pojętym prawie prywatnym. Celem konferencji było dokonanie analizy zmian regulacji prawnych w różnych działach prawa cywilnego, zarówno w rozumieniu teoretycznym, biorąc pod uwagę sukcesy oraz porażki polskiego prawodawcy, a także spojrzenie na konsekwencje, jakie mogą nieść ze sobą przyszłe proponowane zmiany w prawie cywilnym. Postępujący rozwój gospodarczy państwa Polskiego na przestrzeni lat dostarcza coraz więcej wątpliwości w sposobach stosowania prawa jak i dostosowywania go do nowych potrzeb. Prawo prywatne, jako dziedzina wywodząca się jeszcze szeroko pojętego prawa rzymskiego zawsze podkreśla potrzebę ochrony jednostki oraz podstawowej komórki społecznej rodziny. Prawo cywilne mające chronić prawa podmiotowe, obrót gospodarczy czy też powiązania pomiędzy wspomnianymi podmiotami ulega ciągłym zmianom, a wykrystalizowanie idealnych norm prawnych nie jest w rzeczywistości możliwe.

 

Oto relacja z wydarzenia: Galeria zdjęć

2019-04-16

IV Edycja Konkursu im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

IV EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA

(2018/2019)

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL,

Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

(Edycja IV 2018/2019)

 

plakat_konkurs_2019-1

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Rozważania z perspektywy teorii i filozofii prawa".

 

Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 26 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu do 9 czerwca 2019 r.

Do pracy należy dołączyć krótką notkę o Autorze (tj. imię i nazwisko, rok studiów, kierunek).

 

Przewidziane są  następujące nagrody:

I, II i III miejsce - dyplomy i nagrody książkowe

2 wyróżnienia - dyplomy

W zależności od oceny merytorycznej prac, zostaną one - za zgodą autorów - opublikowane.

 

Wymogi redakcyjne:

Czcionka: Times New Roman 12 - tekst główny, 10 - przypisy

Interlinia: 1,5

Objętość: Maksymalnie 12 stron A4

Streszczenie: nie więcej niż 1000 znaków, w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe: od 3 do 5

Minimalna ilość znaków: 18 000

Maksymalna ilość znaków: 35 000

 

Przypisy wg wzoru:

Monografie: Imię i nazwisko, Tytuł, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Marek Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 38-40.

Czasopisma: Imię i nazwisko, Tytuł artykułu, tytuł czasopisma + rok i numer, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Roczniki Nauk Prawnych", 2005, nr 1, s. 27-49.

Prace zbiorowe: Imię i nazwisko twórcy rozdziału, Tytuł rozdziału, [w:] Imię i nazwisko redaktora (redaktorów), Tytuł pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistyczne uzasadnienia godności człowieka, [w:] Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 273-299.

 

Imiona i nazwiska - także w przypisach - piszemy kursywą. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.

Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie.

 

Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a cytowane słowa wziąć w cudzysłów i koniecznie zrobić przypis.  

2019-04-16

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Standardy poprawnej legislacji - teoria i praktyka"12 kwietnia 2019r. na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy poprawnej legislacji – teoria i praktyka”.

Co można powiedzieć o tak poważnym gatunkowo wydarzeniu? Żadna z zaplanowanych sesji naukowych nie zakończyła się w zaplanowanym czasie!
Każde spośród zaplanowanych 20 minutowych dyskusji uległo przedłużeniu ponad 40 minutowych dyskursów naukowych. Zaraz potem rozpoczynały się równie ciekawe rozmowy kawowe!


Problematyka właściwego prawodawstwa została poruszona wielotorowo. Zarówno wspomniano o kwestiach teoretycznych, jednocześnie zaraz potem debatowano na tematy praktyczne dotyczące zarówno tego jak jest, a jak powinno być.
Poruszono także tematykę kształcenia na wydziałach prawa zarówno wykładni, jak i potrzeby nauczania właściwej konstrukcji aktów prawnych. Różnorodne zdania były także słyszalne na temat aplikacji legislacyjnej.

Podsumowując to jakże ciekawe wydarzenie dotykające tak ważkich kwestii zwieńczyło oraz zakończyło XXVI Tydzień Prawników!

2019-04-13

Szkolenie "Raportowanie schematów podatkowych" - dr Michał Jędrzejczyk

Pecunia non olet!
Tym bardziej, jeżeli jest to pieniądz publiczny.Studenci czwartego dnia XXVI Tygodnia Prawników odbyli szkolenie z dr. Michałem Jędrzejczykiem dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). To nowa regulacja wprowadzona przez polskiego ustawodawcę z dniem 1.01.2019 r. Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom istoty wprowadzonych przepisów, obowiązków jakie spoczywają na przedsiębiorcach oraz konsekwencjach niezastosowania się.


Ogrom skomplikowania dzisiejszego systemu podatkowego dotyka istoty wprowadzanych regulacji, obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach w związku z regulacją oraz konsekwencjach niezastosowania się.

Należy przy tym podkreślić, że przy tak trudnej problematyce, mimo późnej pory (wymuszonej pracą zawodową prowadzącego), znaleźli się śmiałkowie, którzy zmierzyli się w kameralnym gronie z problemami schematów podatkowych!

 

2019-04-13

Trzeci dzień XXVI Tygodnia Prawników

Licealiści, wykłady, muzyka, spotkania z praktykami i konkursy!Rozpoczęliśmy spotkaniem z licealistami które rozpoczął prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, a dalej zostało wszystko ogarnięte wspaniałym uśmiechem Pani dr Zuzanny Gądzik. Pani doktor przeprowadziła wykład dotyczący obrony koniecznej także w życiu codziennym

Następnie wszystko nabrało zawrotnego tempa, zaczął się konkurs dla licealistów zatytułowany zupełnie jednoznacznie „Czy przyszły student zapamiętał coś z wykładu?”

Zaraz po tym licealiści oraz studenci mogli spotkać się z przedstawicielami zawodów prawniczych. Co należy przy tym podkreślić? Nie było to spotkanie sprowadzające się do nudnego przedstawienia przez wykładowcę kolejnego tematu, lecz pokazanie realiów, zalet i wad oraz żywy dialog z przede wszystkim licealistami.

 

 

Później już pałeczka pierwszeństwa została przekazana studentom oraz naszemu wspaniałemu kuratorowi dr. Pawłowi Zdanikowskiemu, którzy wspólnie pokazali, że studiowanie to nie tylko spanie na wykładzie, siedzenie w bibliotece i takie tam ciekawe zajęcia.

 

Następnie została zmieniona sceneria i na sali wykładowej zabrzmiały mowy oskarżycielskie i obrończe w sprawie karnej! Studenci zmagali się w konkursie krasomówczym, który jak przyznało jury konkursowe stał na wysokim poziom.
Należy pochwalić wszystkich uczestników, ale przede wszystkim nagrodzonych głównymi nagrodami!

 

Chcielibyśmy podziękować wielu osobom które nas przy tym wszystkim wsparły. W szczególności należało by wymienić prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dr hab. Hannę Witczak, prof. KUL, która postarała się aby studenci z KNSP KUL nie wiedzieli że tego wszystkiego nie da się zorganizować. Wsparła nas w zasadzie pod każdym względem, zarówno organizacyjnym, jak i w kwestiach materialnych związanych z konkursem, także cały czas motywowała jak prawdziwy Mistrz do wykazywania jeszcze większego zaangażowania!

 

Dziękujemy SSO Jarosławowi Kowalskiemu za wykazane zaangażowanie w tym aby studenci mogli poznawać tajniki zawodu w jak najlepszy sposób. Jego pomoc w kwestii zarówno sporządzenia materiału konkursowego, jak i później jako przewodniczącego jury była wprost nieoceniona!
Chcielibyśmy także wspomnieć prof. Dariuszu Dudku oraz o kadrze Katedry Teorii i Filozofii w tym w szczególności prof. Tomaszu Barankiewiczu oraz prof. Jadwidze Potrzeszcz, a także dr Damianowi Szeleszczukowi, którzy zadbali o to żebyśmy mogli właściwie zorganizować całe wydarzenie.


2019-04-13

Wydarzenia drugiego dnia XXVI Tygodnia PrawnikówTrzeci dzień XXVI Tygodnia Prawników rozpoczął się od arcyciekawego spotkania z SSO Adamem Czerwińskim – Zastępcą Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej KSSiP. Dotyczyło ono ważnego w kontekście pracy przyszłego prawnika, po każdej stronie sali sądowej, czyli środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym.

 


Kolejnym wydarzeniem były warsztaty "Rachunkowość dla Prawników" z panią mgr. Anną Mizak z Katedry Rachunkowości Instytutu Ekonomii KUL. Studenci musieli się tym razem zmierzyć z problematyką finansów zarówno w działalności gospodarczej.
Na koniec dnia tematem wykładu były klauzule niedozwolone w kontekście sektora energetycznego, w którym najczęściej konsument wybiera tylko operatora, natomiast warunki umowy pozostają często tożsame. W tym kontekście zarówno prawnika działającego, jako pełnomocnik owego konsumenta lub podmiotu profesjonalnego, ale także prozaicznie każdego człowieka podpisującego wiele umów, na których treść mamy znikomy wpływ, jest to temat bardzo istotny.


2019-04-13

Wykład otwarty mgr Roberta Sosika, pt. ,,Prowokacja obywatelska przy ujawnianiu przestępstw o charakterze pedofilskim.”
8 kwietnia 2019r. w ramach XXVI Tygodnia Prawników odbył się Wykład otwarty magistra Roberta Sosika dotyczący problematyki prowokacji w kontekście przestępstw o charakterze pedofilskim. Sala CTW - 113!

Na przestrzeni ostatnich lat popularność zyskało zjawisko ujęcia obywatelskiego w kontekście rzekomych pedofili, którzy za pośrednictwem internetowych komunikatorów umawiali się z dorosłymi prowokatorami. Istotą prowokacji było więc wywołanie u rozmówcy błędnego przekonania, że rozmawia z osobą nieletnią, a następnie doprowadzenie do spotkania w celach seksualnych. Prowokacje obywatelskie nie są wyraźnie określone w obowiązującym prawie karnym, a ich stosowanie rodzi niebezpieczeństwo wykroczenia poza prawnie dopuszczalne ramy zachowań. W związku z tym wydaje się zachodzić konieczność wprowadzenia zmian do art. 24 Kodeksu karnego, wprowadzając zakaz stosowania wszelkich form prowokacji, w tym także niepenalizowanej obecnie prowokacji pasywnej. W trakcie wykładu omówię instytucję „prowokacji obywatelskiej” opierając się na przykładowych i autentycznych materiałach filmowych obrazujących omawiane zagadnienie, przedstawię granice prowokacji w kontekście art. 24 k.k. oraz jej relację wobec uprawnień organów ścigania i służb specjalnych do stosowania kontroli operacyjnej (w tym także prowokacji operacyjnej) i zasad ich stosowania, aby ostatecznie dodatkowo wykazać, że ofiara dorosłego prowokatora, czyli domniemany pedofil, w toku prowokacji nie popełnia żadnego czynu zagrożonego pod groźbą kary obecnie obowiązującą ustawą.

O autorze:
mgr Robert Sosik – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

2019-04-13

Wykład otwarty Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych”


Wykładem otwartym Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK, pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych” został zainaugurowany XXVI Tydzień Prawników.

Państwa nieuznane przez które należy rozumieć jednostki polityczne świata, które pomimo braku uznania na arenie międzynarodowej posiadają cechy państwowości. W myśl dominującej w prawie międzynarodowym zasady uznanie państwa na arenie międzynarodowej nie jest warunkiem koniecznym do jego powstania. 
W praktyce często jednak na arenie międzynarodowej państwa te nie są uważane za niepodległe. Funkcjonują one jednak na określonym terytorium, posiadają spójną ludność i rządy sprawujące nad nimi suwerenną kontrolę.

Problematyka istnienia państw nieuznanych pokazuje że zarówno dla obywateli którzy przez nie są reprezentowani, jak i dla podmiotów od których dane państwo nieuznane najczęściej się odrywa, pokazuje jak ważnym tematem jest ich istnienie oraz działalność na arenie międzynarodowej.


Wykład poprowadził:

Paweł Czubik - Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, notariusz (do 2018r.) oraz nauczyciel akademicki. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

2019-04-13

XXVI Tydzień Prawników

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI Tygodniu Prawników organizowanym przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, który odbędzie się 8 do 12 kwietnia 2019.

Tydzień Prawników jest sztandarowym przedsięwzięciem, organizowanym od ponad 26 lat na naszym uniwersytecie. W jego skład wchodzi cykl konferencji, szkoleń, dyskusji poświęconych obecności oraz roli prawa w naszym społeczeństwie.

Pragniemy, by studenci zapoznali się ze specyfiką oraz szerokim wachlarzem zawodów, których uprawianie możliwe jest dzięki edukacji prawniczej.

Zaproszeni goście zapoznają uczestników z drogą, jaką należy przejść, by osiągnąć sukces. Konferencje, wykłady oraz szkolenia mają także walor motywacyjny – znakomita większość gości to przedstawiciele najwyższego poziomu zarówno naukowego jak i zawodowego.

Ponadto w trakcie szkoleń, dyskusji studenci będą mogli rozwinąć umiejętności praktyczne, przydatne w dalszej karierze.

Wydarzenia w ramach XXVI Tygodnia Prawników w dniach 8 do 12 kwietnia 2019r.:

 1. Wykład otwarty SSN dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych” – 8 kwietnia
 2. Wykład otwarty mgr Roberta Sosika, pt. ,,Prowokacja obywatelska przy ujawnianiu przestępstw o charakterze pedofilskim.” - 8 kwietnia
 3. Wykład otwarty dra hab. Marcina Trzebiatowskiego, prof. KUL, pt. „Klauzule abuzywne w praktyce (na przykładzie sektora energetyki)” - 9 kwietnia
 4. Warsztaty mgr Anny MiziakRachunkowość dla prawników" – 9 kwietnia
 5. Spotkanie z SSO Adamem Czerwińskim pt. „Postępowania odwoławczego w polskiej procedurze cywilnej” – 9 kwietnia
 6. Spotkanie z licealistami - 10 kwietnia
  1. Wykład poprowadzi dr Zuzanna Gądzik „Obrona konieczna w pigułce”
  2. Konkurs „Czy przyszły student zapamiętał coś z wykładu?”
  3. Spotkanie z przedstawicielami zawodów prawniczych
  4. Przedstawienie działalności studenckiej oraz występ artystyczny
 7. I Konkurs Krasomówczy
 8. Wykład otwarte dra hab. Pawła Gądka, pt. „Chwyty erystyczne na sali sądowej” – 11 kwietnia
 9. Szkolenie z dr. Michałem Jędrzejczykiem "Raportowanie schematów podatkowych" - 11 kwietnia
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy poprawnej legislacji – teoria i praktyka” - 12 kwietnia

 

2019-04-01

Konferencja inaugurująca XXV Tydzień Prawników

XXIV Tydzień Prawników odbędzie się na WPPKiA KUL w dniach  3-7 kwietnia 2017 r. 

 

Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Sekcją Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL ma zaszczyt zaprosić wszsystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej inaugurującej tegoroczny Tydzień Prawników. Konferencja nosi tytuł:

 

"Współczesne problemy etyki prawniczej".

 

program_konferencji

 


Tydzień Prawników jest sztandarowym przedsięwzięciem, organizowanym od 25 lat na naszym Uniwersytecie. W jego skład wchodzi cykl konferencji, szkoleń oraz dyskusji poświęconych obecności oraz roli prawa w naszym społeczeństwie.

2017-03-27