II Konferencja "Na granicy prawa i medycyny"

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową, pt. „Na granicy prawa i medycyny”, która odbędzie się 3 czerwca 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Konferencja „Na granicy prawa i medycyny” ma na celu przedstawienie różnych prawnych aspektów regulujących kwestie pojawiające się na styku tych dwóch dziedzin. Stanowić będzie okazję do wymiany poglądów i poszerzeniu horyzontów.

Tym razem chcielibyśmy aby referaty i dyskusja były skoncentrowane wokół tematu:"System ochrony zdrowia. Korygować czy reformować?"

Studentów i Doktorantów zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia na e-mail:

 

SekcjaPrawaMedycznegoKUL@gmail.com do dnia 27 maja 2016 roku.

 

Czynny udział w konferencji związany jest z opłatą konferencyjną w wysokości 30 zł. Udział bierny jest bezpłatny.

Na wystąpienie mają Państwo 10 minut.

 

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko
2. Uczelnia
3. Status (student/doktorant)
4. Tytuł wystąpienia
5. E-mail
6. Multimedia (tak/nie)
7. Abstrakt (maksymalnie 1 strona a4, Times News Roman, czcionka 12, interlinia 1,5)

 

Dla osób chętnych możliwa jest publikacja po uzyskaniu pozytywnej recenzji w czasopiśmie Lubelskie Zeszyty Prawnicze.

 

Serdecznie zapraszamy !

2016-05-11

Ogólnopolska Konferencja "Prawna Ochrona Życia"

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową, pt. „Prawna ochrona życia”, która odbędzie się 6 maja 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Konferencja „Prawna ochrona życia” ma na celu przedstawienie różnych prawnych aspektów regulujących kwestie prawa do życia oraz jego ochrony.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: konferencjamaj16@gmail.com

 

2016-05-05

Inauguracyjne spotkanie Prawniczego Klubu Dyskusyjnego KNSP KUL

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma zaszczyt zaprosić członków Koła oraz wszystkich sympatyków prawa na inauguracyjne spotkanie Prawniczego Klubu Dyskusyjnego.

Głównym celem powstałego forum jest dzielenie się wiedzą na tematy związane z prawem, jego stanowieniem i stosowaniem, ale także ze środowiskiem prawników. Założeniem spotkania jest prowadzenie dyskusji w sprzyjającej swobodnej wymianie poglądów atmosferze.

 

Pierwsze spotkanie Klubu pt. „Język w prawie. Prawo w języku” zaplanowaliśmy na 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 18.00 w sali CI-204.

 

 

 

Gościem Klubu będzie dr hab.Paweł Nowak, prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii i Zastosowań Tekstu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’, ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

 

Inicjatywa ta skierowana jest przede wszystkim do studentów Wydziału Prawa, jednakże mile widziani będą wszyscy zainteresowani.

2016-04-18

Finał Gier Prawniczych

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w:

Wielkim Finale Gier Prawniczych

(14 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00, w auli CI-300),

podczas którego odbędzie się symulacja rozprawy rozwodowej, której przewodniczyć

będzie SSO Greta Książkiewicz. W rolę ławników wcielą się SSR Janusz Konecki

oraz SSR Paweł Zdanikowski.

Dwie najlepsze dotychczas drużyny zmierzą się ze sobą jako przeciwnicy procesowi, a ich celem, będzie zaprezentowanie praktycznych umiejętności. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość odbycia praktyk
w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k.

 

Liczymy na pełną emocji oraz walorów merytorycznych symulację rozprawy i jeszcze raz zapraszamy :)

 

12947026_979998502056052_929964999_o

2016-03-28

XXIV Tydzień Prawników

XXIV Tydzień Prawników odbędzie się na WPPKiA KUL w dniach 11 - 16 kwietnia 2016 r. 

 

W ramach TP przeprowadzony zostanie cykl szkoleń i warsztatów, Wielki Finał IV edycji Gier Prawniczych oraz Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawa organizowana we współpracy z UPP KUL oraz Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawa (14-16 kwietnia 2016 r.).

 

 

 Więcej...

2016-02-22

Daj żyć książce - podziel się nią

KNSP KUL zaprasza do zaangażowania się w akcję promującą czytelnictwo oraz dającą możliwość wymieniania się się książkami. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Aktywna Europa.

 

Więcej informacji na facebooku: https://www.facebook.com/dajzycksiazce/?fref=ts

oraz

na stronie: http://aktywnaeuropa.pl/daj-zyc-ksiazce-podziel-sie-nia/

 

Grupa wymiany książek: https://www.facebook.com/groups/akcjaksiazka/?fref=ts

 

AE

2016-02-22

MNiSW - Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło XI edycję konkursu na Stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych na uczelniach, w instytutach Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Mogą je składać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Termin składania wniosków: 2 stycznia 2016 r. - 31 marca 2016 r.

2016-02-22

"Rynek – Społeczeństwo – Kultura"

 

W imieniu Redakcji zapraszamy do publikacji artykułów w kwartalniku "Rynek – Społeczeństwo – Kultura". Dodatkową korzyścią publikacji artykułu w czasopiśmie jest fakt, iż można za niego otrzymać 6 punktów wg klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Więcej informacji na stronie: www.kwartalnikrsk.pl

adres e-mail: biuro@kwartalnikrsk.pl

2016-02-22