„ Obrona Konieczna w Prawie Amerykańskim”

 

 Wydarzenie odbyło się 3 grudnia 2020 roku i miało charakter otwarty, a gościem spotkania był dr Robert Sosik z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Spotkanie miało niesamowicie merytoryczny charakter, a przy tym było niebywale ciekawe. Omówione zostały m.in źródła instytucji obrony koniecznej, zasady, ograniczenia, historia, warunki dot. zamachu jak i obrony, a także koncepcja resonable belief.

 

 

Wspólnie podczas dyskusji rozważyliśmy narzędzia, które mogą być uznane za tzw. deadly weapon. Dr Sosik na tapete wziął m.in gałąź czy zastrugany ołówek. Jak na prawników i studentów prawa przystało doszliśmy do ostatecznego wniosku, że zero jedynkowa odpowiedź, nie jest możliwa, ponieważ jest to zbyt złożone zagadnienie. A więc - to zależy.

Serdecznie dziękujemy dr Robertowi Sosikowi za tak ogromną dawkę wiedzy, przekazaną w sposób niebywale przyjemny dla odbiorców. 

Za organizację wydarzenia podziękowania kierujemy do Pani Kurator KNSP KUL oraz Opiekun Sekcji  Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP KUL - dr Zuzanny Gądzik.

 

Gośćmi którzy szczególnie zaszczycili nas swoją obecnością byli: 

 Sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki 

 Pan dr Witold Zontek z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 Pani mecenas Agata Rewerska

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zainteresowanie i obecność.2020-12-06

Otwarte spotkanie Sekcji Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki KNSP KUL

" Za jakie czyny odpowiadałby Joe?"


 

Sekcja Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL, 26 listopada 2020 r. zorganizowała pierwsze w tym roku otwarte spotkanie, na tak ogromną skalę. Wydarzenie dotyczyło czynów popełnionych przez bohaterów serialu: “You”, produkcji Netflix'a. Przyciągnęło ponad tysiąc osób zainteresowanych.

 

Sama dr Gądzik o głównym bohaterze mówi:  Joe jest jak karnistyczna tablica Mendelejewa - niewiele jest przestępstw, których się nie dopuścił”. 

 Spotkanie było tak ciekawe, że w trakcie padły propozycje kolejnych filmowych i serialowych wydarzeń, na których chętnych już teraz nie brakuje.

 

Ogromnie dziękujemy zarówno organizatorom jak i uczestnikom!

 

Zamieszczamy link do krótkiego wywiadu z Panią dr Zuzanna Gądzik - Opiekun Sekcji Prawa Karnego i Procedury Karnej KNSP KUL. ↓


  WYWIAD  

2020-12-03

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika, a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”

 

 

Organizatorem Konferencji była Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie

 

 

Współorganizatorami byli: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Wydział Prawa Uniwersytetu Trnawskiego w Trnawie, Wydział Prawa Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych we Lwowie, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Fundacja Polskiej Akademii Nauk, Wydział Nauk Prawnych TN KUL

 

 

 

 

 

 

 Konferencja została otwarta w piątek 6 listopada 2020 roku o godz. 9.00 przez Ks. prof. Józefa Krukowskiego - przewodniczącego Komisji Prawniczej PAN, z oddziałem w Lublinie.

Konferencja ta, choć inna od poprzednich, była niemniej bogata w wiedzę merytoryczną, którą przekazali nam prelegenci. Pytaniom nie było końca, a czas uciekał nieubłaganie. Konferencję, która zakończyła się w sobotę, podsumował prof. KUL Paweł Smoleń oraz Ks. prof. Józef Krukowski. 

 

 

Choć nie można było wspólnie celebrować tak ważnego wydarzenia na ogromną skalę, to dzięki serdeczności i miłej atmosferze, wszyscy mogli poczuć tą niesamowitą energię i pozytywną aurę płynącą z tego spotkania.

 

 

Szczególne podziękowania i gratulacje kierujemy do

Pani Profesor KUL dr hab. Jadwigi Potrzeszcz,

opiekuna naszej Sekcji Teorii i Filozofii Prawa KUL, która przybliżyła temat: "Bezpieczeństwa prawnego w wykładni prawa podatkowego".

 

Jak mawiał Benjamin Franklin:

"Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki". 2020-11-10

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA

SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRAW PACJENTA 

 

 

W dniu 5 listopada 2020 roku, odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie organizowane przez Sekcję Prawa Medycznego i Farmaceutycznego KNSP KUL. 

 

Gośćmi byli:

 

Pan Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta

 

Pan Paweł Grzesiewski -  Dyrektor Departamentu Prawnego.

 

Poruszone zostały wszelkiego rodzaju kwestie dotyczące praw pacjenta oraz ich problematyki. Spotkanie przyciągnęło naprawdę wielu słuchaczy. Studenci biorący udział w dyskusji wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i chęcią pogłębienia swojej wiedzy. 

Prawa Pacjenta są szczególnie ważnym zagadnieniem w obecnych czasach, tym bardziej serdecznie dziękujemy za tak liczne zainteresowanie. Mamy nadzieję, że każdy z uczestników wyniósł cenną i przydatną wiedzę.

Jako Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, patrzymy w przyszłość, mając nadzieję na więcej, tak niezwykle ciekawych i inspirujących spotkań.

2020-11-07

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Quo Vadis Iuris Civile - kierunki zmian w systemie prawa cywilnego"

Dnia 15 maja 2019 r. odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II konferencja na temat nowych kierunków zmian w Polskim systemie prawa cywilnego - Quo Vadis Ius Civile.

 

Zasadniczym tematem do dyskursu jest tematyka zmian w szeroko pojętym prawie prywatnym. Celem konferencji było dokonanie analizy zmian regulacji prawnych w różnych działach prawa cywilnego, zarówno w rozumieniu teoretycznym, biorąc pod uwagę sukcesy oraz porażki polskiego prawodawcy, a także spojrzenie na konsekwencje, jakie mogą nieść ze sobą przyszłe proponowane zmiany w prawie cywilnym. Postępujący rozwój gospodarczy państwa Polskiego na przestrzeni lat dostarcza coraz więcej wątpliwości w sposobach stosowania prawa jak i dostosowywania go do nowych potrzeb. Prawo prywatne, jako dziedzina wywodząca się jeszcze szeroko pojętego prawa rzymskiego zawsze podkreśla potrzebę ochrony jednostki oraz podstawowej komórki społecznej rodziny. Prawo cywilne mające chronić prawa podmiotowe, obrót gospodarczy czy też powiązania pomiędzy wspomnianymi podmiotami ulega ciągłym zmianom, a wykrystalizowanie idealnych norm prawnych nie jest w rzeczywistości możliwe.

 

Oto relacja z wydarzenia: Galeria zdjęć

2019-04-16

IV Edycja Konkursu im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

IV EDYCJA KONKURSU IM. KSIĘDZA PROFESORA ANTONIEGO KOŚCIA

(2018/2019)

 

Katedra Teorii i Filozofii Prawa oraz Sekcja Teorii i Filozofii Prawa

Koła Naukowego Studentów Prawa KUL

ogłasza

Konkurs im. Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD

na najlepszy artykuł z zakresu teorii i filozofii prawa

zorganizowany

pod honorowym patronatem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL,

Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

(Edycja IV 2018/2019)

 

plakat_konkurs_2019-1

Do udziału w Konkursie zapraszamy Studentów Prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Artykuły należy pisać na temat: "Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Rozważania z perspektywy teorii i filozofii prawa".

 

Prace należy oddawać w wersji elektronicznej na adres: tifp.kul@gmail.com oraz dostarczyć w wersji papierowej do Katedry Teorii i Filozofii Prawa (C-744) w terminie do 26 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu do 9 czerwca 2019 r.

Do pracy należy dołączyć krótką notkę o Autorze (tj. imię i nazwisko, rok studiów, kierunek).

 

Przewidziane są  następujące nagrody:

I, II i III miejsce - dyplomy i nagrody książkowe

2 wyróżnienia - dyplomy

W zależności od oceny merytorycznej prac, zostaną one - za zgodą autorów - opublikowane.

 

Wymogi redakcyjne:

Czcionka: Times New Roman 12 - tekst główny, 10 - przypisy

Interlinia: 1,5

Objętość: Maksymalnie 12 stron A4

Streszczenie: nie więcej niż 1000 znaków, w języku polskim i angielskim

Słowa kluczowe: od 3 do 5

Minimalna ilość znaków: 18 000

Maksymalna ilość znaków: 35 000

 

Przypisy wg wzoru:

Monografie: Imię i nazwisko, Tytuł, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Marek Piechowiak, Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, s. 38-40.

Czasopisma: Imię i nazwisko, Tytuł artykułu, tytuł czasopisma + rok i numer, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Godność człowieka w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, "Roczniki Nauk Prawnych", 2005, nr 1, s. 27-49.

Prace zbiorowe: Imię i nazwisko twórcy rozdziału, Tytuł rozdziału, [w:] Imię i nazwisko redaktora (redaktorów), Tytuł pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania, strona.

Np.: Jadwiga Potrzeszcz, Immanuela Kanta i Matthiasa Mahlmanna próba humanistyczne uzasadnienia godności człowieka, [w:] Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Lublin 2013, s. 273-299.

 

Imiona i nazwiska - także w przypisach - piszemy kursywą. Zasada ta odnosi się również do inicjałów.

Kursywą piszemy także wszystkie zwroty obcojęzyczne, a więc i łacińskie.

 

Przy przytaczaniu czyichś słów należy postawić dwukropek, a cytowane słowa wziąć w cudzysłów i koniecznie zrobić przypis.  

2019-04-16

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Standardy poprawnej legislacji - teoria i praktyka"12 kwietnia 2019r. na naszym Wydziale odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy poprawnej legislacji – teoria i praktyka”.

Co można powiedzieć o tak poważnym gatunkowo wydarzeniu? Żadna z zaplanowanych sesji naukowych nie zakończyła się w zaplanowanym czasie!
Każde spośród zaplanowanych 20 minutowych dyskusji uległo przedłużeniu ponad 40 minutowych dyskursów naukowych. Zaraz potem rozpoczynały się równie ciekawe rozmowy kawowe!


Problematyka właściwego prawodawstwa została poruszona wielotorowo. Zarówno wspomniano o kwestiach teoretycznych, jednocześnie zaraz potem debatowano na tematy praktyczne dotyczące zarówno tego jak jest, a jak powinno być.
Poruszono także tematykę kształcenia na wydziałach prawa zarówno wykładni, jak i potrzeby nauczania właściwej konstrukcji aktów prawnych. Różnorodne zdania były także słyszalne na temat aplikacji legislacyjnej.

Podsumowując to jakże ciekawe wydarzenie dotykające tak ważkich kwestii zwieńczyło oraz zakończyło XXVI Tydzień Prawników!

2019-04-13

Szkolenie "Raportowanie schematów podatkowych" - dr Michał Jędrzejczyk

Pecunia non olet!
Tym bardziej, jeżeli jest to pieniądz publiczny.Studenci czwartego dnia XXVI Tygodnia Prawników odbyli szkolenie z dr. Michałem Jędrzejczykiem dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). To nowa regulacja wprowadzona przez polskiego ustawodawcę z dniem 1.01.2019 r. Celem szkolenia było zaprezentowanie uczestnikom istoty wprowadzonych przepisów, obowiązków jakie spoczywają na przedsiębiorcach oraz konsekwencjach niezastosowania się.


Ogrom skomplikowania dzisiejszego systemu podatkowego dotyka istoty wprowadzanych regulacji, obowiązków, jakie spoczywają na przedsiębiorcach w związku z regulacją oraz konsekwencjach niezastosowania się.

Należy przy tym podkreślić, że przy tak trudnej problematyce, mimo późnej pory (wymuszonej pracą zawodową prowadzącego), znaleźli się śmiałkowie, którzy zmierzyli się w kameralnym gronie z problemami schematów podatkowych!

 

2019-04-13

Trzeci dzień XXVI Tygodnia Prawników

Licealiści, wykłady, muzyka, spotkania z praktykami i konkursy!Rozpoczęliśmy spotkaniem z licealistami które rozpoczął prorektor ds. studentów i kontaktów międzynarodowych ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL, a dalej zostało wszystko ogarnięte wspaniałym uśmiechem Pani dr Zuzanny Gądzik. Pani doktor przeprowadziła wykład dotyczący obrony koniecznej także w życiu codziennym

Następnie wszystko nabrało zawrotnego tempa, zaczął się konkurs dla licealistów zatytułowany zupełnie jednoznacznie „Czy przyszły student zapamiętał coś z wykładu?”

Zaraz po tym licealiści oraz studenci mogli spotkać się z przedstawicielami zawodów prawniczych. Co należy przy tym podkreślić? Nie było to spotkanie sprowadzające się do nudnego przedstawienia przez wykładowcę kolejnego tematu, lecz pokazanie realiów, zalet i wad oraz żywy dialog z przede wszystkim licealistami.

 

 

Później już pałeczka pierwszeństwa została przekazana studentom oraz naszemu wspaniałemu kuratorowi dr. Pawłowi Zdanikowskiemu, którzy wspólnie pokazali, że studiowanie to nie tylko spanie na wykładzie, siedzenie w bibliotece i takie tam ciekawe zajęcia.

 

Następnie została zmieniona sceneria i na sali wykładowej zabrzmiały mowy oskarżycielskie i obrończe w sprawie karnej! Studenci zmagali się w konkursie krasomówczym, który jak przyznało jury konkursowe stał na wysokim poziom.
Należy pochwalić wszystkich uczestników, ale przede wszystkim nagrodzonych głównymi nagrodami!

 

Chcielibyśmy podziękować wielu osobom które nas przy tym wszystkim wsparły. W szczególności należało by wymienić prodziekan ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dr hab. Hannę Witczak, prof. KUL, która postarała się aby studenci z KNSP KUL nie wiedzieli że tego wszystkiego nie da się zorganizować. Wsparła nas w zasadzie pod każdym względem, zarówno organizacyjnym, jak i w kwestiach materialnych związanych z konkursem, także cały czas motywowała jak prawdziwy Mistrz do wykazywania jeszcze większego zaangażowania!

 

Dziękujemy SSO Jarosławowi Kowalskiemu za wykazane zaangażowanie w tym aby studenci mogli poznawać tajniki zawodu w jak najlepszy sposób. Jego pomoc w kwestii zarówno sporządzenia materiału konkursowego, jak i później jako przewodniczącego jury była wprost nieoceniona!
Chcielibyśmy także wspomnieć prof. Dariuszu Dudku oraz o kadrze Katedry Teorii i Filozofii w tym w szczególności prof. Tomaszu Barankiewiczu oraz prof. Jadwidze Potrzeszcz, a także dr Damianowi Szeleszczukowi, którzy zadbali o to żebyśmy mogli właściwie zorganizować całe wydarzenie.


2019-04-13

Wydarzenia drugiego dnia XXVI Tygodnia PrawnikówTrzeci dzień XXVI Tygodnia Prawników rozpoczął się od arcyciekawego spotkania z SSO Adamem Czerwińskim – Zastępcą Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej KSSiP. Dotyczyło ono ważnego w kontekście pracy przyszłego prawnika, po każdej stronie sali sądowej, czyli środków odwoławczych w postępowaniu cywilnym.

 


Kolejnym wydarzeniem były warsztaty "Rachunkowość dla Prawników" z panią mgr. Anną Mizak z Katedry Rachunkowości Instytutu Ekonomii KUL. Studenci musieli się tym razem zmierzyć z problematyką finansów zarówno w działalności gospodarczej.
Na koniec dnia tematem wykładu były klauzule niedozwolone w kontekście sektora energetycznego, w którym najczęściej konsument wybiera tylko operatora, natomiast warunki umowy pozostają często tożsame. W tym kontekście zarówno prawnika działającego, jako pełnomocnik owego konsumenta lub podmiotu profesjonalnego, ale także prozaicznie każdego człowieka podpisującego wiele umów, na których treść mamy znikomy wpływ, jest to temat bardzo istotny.


2019-04-13