Wykład otwarty mgr Roberta Sosika, pt. ,,Prowokacja obywatelska przy ujawnianiu przestępstw o charakterze pedofilskim.”
8 kwietnia 2019r. w ramach XXVI Tygodnia Prawników odbył się Wykład otwarty magistra Roberta Sosika dotyczący problematyki prowokacji w kontekście przestępstw o charakterze pedofilskim. Sala CTW - 113!

Na przestrzeni ostatnich lat popularność zyskało zjawisko ujęcia obywatelskiego w kontekście rzekomych pedofili, którzy za pośrednictwem internetowych komunikatorów umawiali się z dorosłymi prowokatorami. Istotą prowokacji było więc wywołanie u rozmówcy błędnego przekonania, że rozmawia z osobą nieletnią, a następnie doprowadzenie do spotkania w celach seksualnych. Prowokacje obywatelskie nie są wyraźnie określone w obowiązującym prawie karnym, a ich stosowanie rodzi niebezpieczeństwo wykroczenia poza prawnie dopuszczalne ramy zachowań. W związku z tym wydaje się zachodzić konieczność wprowadzenia zmian do art. 24 Kodeksu karnego, wprowadzając zakaz stosowania wszelkich form prowokacji, w tym także niepenalizowanej obecnie prowokacji pasywnej. W trakcie wykładu omówię instytucję „prowokacji obywatelskiej” opierając się na przykładowych i autentycznych materiałach filmowych obrazujących omawiane zagadnienie, przedstawię granice prowokacji w kontekście art. 24 k.k. oraz jej relację wobec uprawnień organów ścigania i służb specjalnych do stosowania kontroli operacyjnej (w tym także prowokacji operacyjnej) i zasad ich stosowania, aby ostatecznie dodatkowo wykazać, że ofiara dorosłego prowokatora, czyli domniemany pedofil, w toku prowokacji nie popełnia żadnego czynu zagrożonego pod groźbą kary obecnie obowiązującą ustawą.

O autorze:
mgr Robert Sosik – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

2019-04-13

Wykład otwarty Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych”


Wykładem otwartym Sędziego Sądu Najwyższego dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK, pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych” został zainaugurowany XXVI Tydzień Prawników.

Państwa nieuznane przez które należy rozumieć jednostki polityczne świata, które pomimo braku uznania na arenie międzynarodowej posiadają cechy państwowości. W myśl dominującej w prawie międzynarodowym zasady uznanie państwa na arenie międzynarodowej nie jest warunkiem koniecznym do jego powstania. 
W praktyce często jednak na arenie międzynarodowej państwa te nie są uważane za niepodległe. Funkcjonują one jednak na określonym terytorium, posiadają spójną ludność i rządy sprawujące nad nimi suwerenną kontrolę.

Problematyka istnienia państw nieuznanych pokazuje że zarówno dla obywateli którzy przez nie są reprezentowani, jak i dla podmiotów od których dane państwo nieuznane najczęściej się odrywa, pokazuje jak ważnym tematem jest ich istnienie oraz działalność na arenie międzynarodowej.


Wykład poprowadził:

Paweł Czubik - Sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, notariusz (do 2018r.) oraz nauczyciel akademicki. Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

2019-04-13

XXVI Tydzień Prawników

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI Tygodniu Prawników organizowanym przez Koło Naukowe Studentów Prawa KUL, który odbędzie się 8 do 12 kwietnia 2019.

Tydzień Prawników jest sztandarowym przedsięwzięciem, organizowanym od ponad 26 lat na naszym uniwersytecie. W jego skład wchodzi cykl konferencji, szkoleń, dyskusji poświęconych obecności oraz roli prawa w naszym społeczeństwie.

Pragniemy, by studenci zapoznali się ze specyfiką oraz szerokim wachlarzem zawodów, których uprawianie możliwe jest dzięki edukacji prawniczej.

Zaproszeni goście zapoznają uczestników z drogą, jaką należy przejść, by osiągnąć sukces. Konferencje, wykłady oraz szkolenia mają także walor motywacyjny – znakomita większość gości to przedstawiciele najwyższego poziomu zarówno naukowego jak i zawodowego.

Ponadto w trakcie szkoleń, dyskusji studenci będą mogli rozwinąć umiejętności praktyczne, przydatne w dalszej karierze.

Wydarzenia w ramach XXVI Tygodnia Prawników w dniach 8 do 12 kwietnia 2019r.:

 1. Wykład otwarty SSN dr hab. Pawła Czubika, prof. UEK pt. „Problematyka prawa państw nieuznanych” – 8 kwietnia
 2. Wykład otwarty mgr Roberta Sosika, pt. ,,Prowokacja obywatelska przy ujawnianiu przestępstw o charakterze pedofilskim.” - 8 kwietnia
 3. Wykład otwarty dra hab. Marcina Trzebiatowskiego, prof. KUL, pt. „Klauzule abuzywne w praktyce (na przykładzie sektora energetyki)” - 9 kwietnia
 4. Warsztaty mgr Anny MiziakRachunkowość dla prawników" – 9 kwietnia
 5. Spotkanie z SSO Adamem Czerwińskim pt. „Postępowania odwoławczego w polskiej procedurze cywilnej” – 9 kwietnia
 6. Spotkanie z licealistami - 10 kwietnia
  1. Wykład poprowadzi dr Zuzanna Gądzik „Obrona konieczna w pigułce”
  2. Konkurs „Czy przyszły student zapamiętał coś z wykładu?”
  3. Spotkanie z przedstawicielami zawodów prawniczych
  4. Przedstawienie działalności studenckiej oraz występ artystyczny
 7. I Konkurs Krasomówczy
 8. Wykład otwarte dra hab. Pawła Gądka, pt. „Chwyty erystyczne na sali sądowej” – 11 kwietnia
 9. Szkolenie z dr. Michałem Jędrzejczykiem "Raportowanie schematów podatkowych" - 11 kwietnia
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Standardy poprawnej legislacji – teoria i praktyka” - 12 kwietnia

 

2019-04-01

Konferencja inaugurująca XXV Tydzień Prawników

XXIV Tydzień Prawników odbędzie się na WPPKiA KUL w dniach  3-7 kwietnia 2017 r. 

 

Koło Naukowe Studentów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Sekcją Teorii i Filozofii Prawa KNSP KUL ma zaszczyt zaprosić wszsystkich studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych do udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej inaugurującej tegoroczny Tydzień Prawników. Konferencja nosi tytuł:

 

"Współczesne problemy etyki prawniczej".

 

program_konferencji

 


Tydzień Prawników jest sztandarowym przedsięwzięciem, organizowanym od 25 lat na naszym Uniwersytecie. W jego skład wchodzi cykl konferencji, szkoleń oraz dyskusji poświęconych obecności oraz roli prawa w naszym społeczeństwie.

2017-03-27

II Konferencja "Na granicy prawa i medycyny"

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową, pt. „Na granicy prawa i medycyny”, która odbędzie się 3 czerwca 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Konferencja „Na granicy prawa i medycyny” ma na celu przedstawienie różnych prawnych aspektów regulujących kwestie pojawiające się na styku tych dwóch dziedzin. Stanowić będzie okazję do wymiany poglądów i poszerzeniu horyzontów.

Tym razem chcielibyśmy aby referaty i dyskusja były skoncentrowane wokół tematu:"System ochrony zdrowia. Korygować czy reformować?"

Studentów i Doktorantów zainteresowanych czynnym udziałem w konferencji prosimy o nadesłanie zgłoszenia wraz z abstraktem wystąpienia na e-mail:

 

SekcjaPrawaMedycznegoKUL@gmail.com do dnia 27 maja 2016 roku.

 

Czynny udział w konferencji związany jest z opłatą konferencyjną w wysokości 30 zł. Udział bierny jest bezpłatny.

Na wystąpienie mają Państwo 10 minut.

 

W zgłoszeniu prosimy o zawarcie następujących informacji:
1. Imię i nazwisko
2. Uczelnia
3. Status (student/doktorant)
4. Tytuł wystąpienia
5. E-mail
6. Multimedia (tak/nie)
7. Abstrakt (maksymalnie 1 strona a4, Times News Roman, czcionka 12, interlinia 1,5)

 

Dla osób chętnych możliwa jest publikacja po uzyskaniu pozytywnej recenzji w czasopiśmie Lubelskie Zeszyty Prawnicze.

 

Serdecznie zapraszamy !

2016-05-11

Ogólnopolska Konferencja "Prawna Ochrona Życia"

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową, pt. „Prawna ochrona życia”, która odbędzie się 6 maja 2016 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

 

Konferencja „Prawna ochrona życia” ma na celu przedstawienie różnych prawnych aspektów regulujących kwestie prawa do życia oraz jego ochrony.

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt: konferencjamaj16@gmail.com

 

2016-05-05

Inauguracyjne spotkanie Prawniczego Klubu Dyskusyjnego KNSP KUL

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL ma zaszczyt zaprosić członków Koła oraz wszystkich sympatyków prawa na inauguracyjne spotkanie Prawniczego Klubu Dyskusyjnego.

Głównym celem powstałego forum jest dzielenie się wiedzą na tematy związane z prawem, jego stanowieniem i stosowaniem, ale także ze środowiskiem prawników. Założeniem spotkania jest prowadzenie dyskusji w sprzyjającej swobodnej wymianie poglądów atmosferze.

 

Pierwsze spotkanie Klubu pt. „Język w prawie. Prawo w języku” zaplanowaliśmy na 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 18.00 w sali CI-204.

 

 

 

Gościem Klubu będzie dr hab.Paweł Nowak, prof. KUL, Kierownik Katedry Teorii i Zastosowań Tekstu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor i współautor szeregu publikacji, w tym: ,,Manipulacja w języku” ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’, ceniony i doświadczony wykładowca oraz trener w zakresie teorii komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.

 

Inicjatywa ta skierowana jest przede wszystkim do studentów Wydziału Prawa, jednakże mile widziani będą wszyscy zainteresowani.

2016-04-18

Finał Gier Prawniczych

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w:

Wielkim Finale Gier Prawniczych

(14 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00, w auli CI-300),

podczas którego odbędzie się symulacja rozprawy rozwodowej, której przewodniczyć

będzie SSO Greta Książkiewicz. W rolę ławników wcielą się SSR Janusz Konecki

oraz SSR Paweł Zdanikowski.

Dwie najlepsze dotychczas drużyny zmierzą się ze sobą jako przeciwnicy procesowi, a ich celem, będzie zaprezentowanie praktycznych umiejętności. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość odbycia praktyk
w Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k.

 

Liczymy na pełną emocji oraz walorów merytorycznych symulację rozprawy i jeszcze raz zapraszamy :)

 

12947026_979998502056052_929964999_o

2016-03-28