Nagrody Rektora

 

 

05.01.2017 zostały rozdane Nagrody Rektora. W tym roku nagrody te otrzymały między innymi doktorantki naszej Katedry; Pani mgr Natalia Kajka za działalność badawczą i organizacyjną oraz Pani mgr Joanna Grądziel za wieloletnie pełnienie funkcji sekretarza Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia.  

Serdecznie gratulujemy. 

Czytaj dalej...

Prośba o pomoc

Szanowni Państwo,

pracownik naszego Wydziału, dr Marek Gędek potrzebuje naszej pomocy w
walce z raklem.

Pan Marek od czterech lat walczy z bardzo rzadkim i agresywnym
nowotworem. Do tej pory przeszedł już 11 operacji i żmudne leczenie.
Pomimo choroby prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej naszego Wydziału i pracuje naukowo.


Czytaj dalej...

Empiryczny Zespół Badawczy ADHD

Od stycznia 2016 w ramach Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia działa Empiryczny Zespół Badawczy ADHD. Jest to grupa młodych naukowców z KUL-u i UMCS-u, którzy są przygotowywani do prowadzenia treningów poznawczych dla dzieci z ADHD. 

 
Kierownikiem Projektu jest mgr Natalia Kajka, która interesuje się procesami hamowania reakcji u dzieci z ADHD oraz ich wpływem na funkcje wykonawcze i kontrolę zachowania. W swoich badaniach naukowych opiera się na koncepcji neuropsychologicznych deficytów hamowania reakcji u dzieci z ADHD R.A. Barkleya. 

 

Czytaj dalej...

Nasze publikacje

W sierpniu 2016 ukazała się praca zbiorowa Wyzwania i zagrożenia adolescencji . Wśród autorów znalazły się dr hab. Agnieszka Kulik, mgr Joanna Grądziel oraz mgr Marta Pieńkos. Panie przygotowały pracę pod tytułem: Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie z gniewem u dziewcząt. 

Gratulujemy. 

 


FEPTO Research Committee Meeting

W dniach od 6 do 9 października 2016 w Krakowie miało miejsce kolejne Spotkanie Komitetu Naukowego organizacji FEPTO, której aktywnym członkiem jest dr Krzysztof Ciepliński. Spotkanie zostało zatytułowane: Creativity in Psychodrama and Action Methods. Dr Ciepliński zaprezentował referat pod tytułem: Creativity in psychodrama and action metods research. 

 


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

W dniach 10-11 października 2016 członkowie Sekcji Psychoterapii Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL, pod opieką Kuratora Pana dr Krzysztofa Cieplińskiego zorganizowali obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

 

Czytaj dalej...

37th STAR Conference

W dniach 6-8 lipca 2016 pracownicy i doktoranci Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia mieli przyjemność uczestniczyć w 37 Międzynarodowej Konferencji STAR, która odbyła się w tym roku w Zagrzebiu w Chorwacji. 

 

Czytaj dalej...

Nasze publikacje

W najnowszych numerze kwartalnika Seminare (tom 37, nr 1) ukazał się artykuł autorstwa Pań dr hab Agnieszki Kulik i mgr Natalii Kajki pod tytułem: Ekspresja emocji a subiektywny stan zdrowia. Regulacyjna rola oceny kontrolnej u kobiet.

Artykuł jest do wglądu pod adresem: http://www.seminare.pl/pdf/tom-37-1-06-kulik-kajka.pdf 

 

Gratulujemy.  


11th FEPTO CONFERENCE

W dniach od 13 do 15 maja 2016 dr Krzysztof Ciepliński miał przyjemność uczestniczyć w 11 Konferencji FEPTO, zatytułowanej: Shedding Light on the Shadows. Voicing the Unspoken in Psychodrama. Konferencja odbyła się w Maratonie w Grecji. 


FEPTO Research Committee Meeting

Dr Krzysztof Ciepliński był jednym z organizatorów i uczestników FEPTO Research Committee Meeting, które odbyło się w dniach od 25 do 28 lutego 2016 w Helsinkach w Finlandii. 

 

Czytaj dalej...