logo_plbyua funded_by_ue

W dniach 27-28 czerwca 2019 r. czwarte spotkanie odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, wraz z krótką wizytą w pobliskim Nałęczowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego i ukraińskiego zespołu projektowego - kierownik projektu, koordynator merytoryczny, specjalista ds. finansów z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (KUL) oraz kierownik projektu i specjalista ds. finansów i sprawozdawczości z Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Łucku (LNTU).

 

Spotkanie odbywało się według założonej agendy.

 

Najpierw omówione zostały kwestie przygotowania pierwszego raportu z realizacji projektu i audytu.

 

Następnie podsumowano pierwsze treningi z komunikacji interpersonalnej i społecznej, w tym dla polskich, jak i ukraińskich uczestników. Treningi odbyły sie dla pięciu grup, w których w zajęciach uczestniczyły łącznie 43 osoby.

 

Szczególne miejsce w dyskusjach miało zbliżające się rozpoczęcie studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego dla 50 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Izby Celno-Skarbowej z Polski oraz 10 funkcjonariuszy z Ukrainy. Na KUL studia zostały już zatwierdzone, na Ukrainie trwają przygotowania do ich uruchomienia. Rozpoczął się proces przygotowania rekrutacji i promocji.

 

Przedmiotem rozmów było też omówienie metodologii, kwestionariusza i zakresu badań wśród 400 pracowników służb granicznych oraz mieszkańców terenów przygranicznych Polski i Ukrainy, które maja być przeprowadzone w 2019 roku. Badania będą dotyczyć kwestii bezpieczeństwa w kontekście przekraczania granicy polsko-ukraińskiej.

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020, godz. 10:21 - Kamil Dębiński