Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„Współpraca transgraniczna Polski i Ukrainy. Szanse i wyzwania.”

 

w ramach projektu “Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management

of the Lublin and Lutsk transborder regions”

 

Organizatorzy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska oraz Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Ukraina

 

Termin i miejsce:

4 grudnia 2018 r.

Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski

 

PROGRAM

 

10.00 – 10.15     Uroczyste rozpoczęcie i powitanie Gości

 

10.15 – 11.45     I panel ekspercki

   Łukasz Jasina (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa)

   Ukraina - Polska i Rosja. Analiza wybranych tendencji w polityce historycznej 2013-2018

   Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Opolski)

   Ukraińskie relacje międzywyznaniowe po 2014 r. w kontekście bezpieczeństwa transgranicznego Polski i Ukrainy

   Aleksander Kuczabski (Uniwersytet Gdański)

   Decentralizacja władzy publicznej na Ukrainie a rozwój polsko-ukraińskiej współpracy transgranicznej

 

11.45 – 12.15  Przerwa kawowa

 

12.15 – 13.45  II panel ekspercki

 Pavlo Sheremeta,  (Former Minister of Economical Development and Trade, Kyiv)

Economic Transformation in Ukraine: Ambitions, Accomplishments, Challenges

 Tadeusz Iwański (Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa)

   Ukraina - Polska i Rosja. Analiza wybranych tendencji we współpracy gospodarczej 2013-2018

   Nataliia Vavdiiuk (Lutsk National Technical University, Łuck)

   Ukraine and processes of global economic security

   Olga Sazonets (National University of Water and Environmental Engineering, Równe)

   The Introduction of Ukrainian Small and Medium Business into the Polish Market

 

13.45 – 14.00  Przerwa kawowa

 

14.00 – 15.00  III panel ekspercki

   Ryszard Suduł (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Zamość)

   Zmiany infrastrukturalne granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w latach 1991-2018

   Leszek Maksymowicz (Centrum Szkolenia Straży Granicznej, Kętrzyn)

   Współdziałanie Polski z państwami sąsiadującymi w realizacji procedur stosowania pościgu transgranicznego

 

15.00       Zakończenie konferencji i obiad

Autor: Kamil Augustyniak
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 11:28 - Kamil Dębiński