CEL GŁÓWNY

Wzmocnienie współpracy regionów lubelskiego i łuckiego oraz zwiększenie efektywności odpraw granicznych poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji polskich i ukraińskich służb granicznych i celnych oraz pozyskanie i dostarczenie kompleksowej informacji z zakresu zarządzania granicami w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji i handlu oraz walki z przestępczością zorganizowaną.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Podniesienie kompetencji interpersonalnych i społecznych oraz trening biofeedback dla personelu polskich i ukraińskich służb granicznych i celnych, niezbędnych do zwiększenia efektywności odpraw granicznych.
  2. Poniesienie kwalifikacji personelu polskich i ukraińskich służb granicznych i celnych z zakresu zarządzania granicami w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji i handlu oraz walki z przestępczością zorganizowaną, niezbędnych do zwiększenia efektywności odpraw granicznych.
  3. Pozyskanie i dostarczenie aktualnej i kompleksowej informacji z zakresu zarządzania granicami w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji i handlu oraz walki z przestępczością zorganizowaną, niezbędnych do zwiększenia efektywności odpraw granicznych.

 

 


Projekt „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the John Paul II Catholic University of Lublin and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018, godz. 10:26 - Kamil Augustyniak