UCZESTNICY PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowi 310 pracowników Straży Granicznej i Służby Celnej będących uczestnikami projektu, w tym:

  1. 250 uczestników szkoleń (10 osób/grupa, 25 grup) – 200 z Polski i 50 z Ukrainy,
  2. 60 uczestników studiów podyplomowych, absolwentów z podwójnym dyplomem (30 osób/edycja, 2 edycje) – 50 z Polski i 10 z Ukrainy.

Ponadto, w projekcie weźmie udział 400 osób (personel Straży Granicznej i Służby Celnej, osoby przekraczające polsko-ukraińską granicę), które wezmą udział w badaniu ankietowym na temat postrzegania bezpieczeństwa i zagrożeń wynikających z faktu przekraczania granicy (250 osób z Polski i 150 z Ukrainy) oraz 60 osób, które wezmą udział w konferencjach (w Tomaszowie Lubelskim: 20 osób z Polski i 10 osób z Ukrainy; w Łucku: 20 osób z Ukrainy i 10 osób z Polski).

 

 


Projekt „Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the John Paul II Catholic University of Lublin and do not necessarily reflect the views of the European Union.
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018, godz. 10:28 - Kamil Augustyniak