RID – nowy konkurs

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 1. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
 2. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 3. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 4. konferencji międzynarodowych na KUL;
 5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 października 2020 r. Wnioski prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rid@kul.pl lub składać w sali GG-371. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338


Regionalna Inicjatywa Doskonałości – nowy konkurs

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 1. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
 2. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 3. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 4. konferencji międzynarodowych na KUL;
 5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 sierpnia 2020 r. Wnioski prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rid@kul.pl, lub składać w sali GG-371. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338


Regionalna Inicjatywa Doskonałości – konkurs

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 1. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
 2. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 3. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 4. konferencji międzynarodowych na KUL;
 5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 czerwca 2020 r. Wnioski prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rid@kul.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338


Regionalna Inicjatywa Doskonałości – kolejny konkurs

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 1. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
 2. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 3. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2020 r. Wnioski prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rid@kul.pl.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338


COVID-19: Organizacja pracy Biura RID

W związku z Zarządzeniem Rektora KUL od 18 marca br. Biuro RID działa wyłącznie w trybie zdalnym, w normalnych godzinach pracy 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

Adresy mailowe pod którymi dostępni są pracownicy Biura RID znajdą Państwo tutaj


Regionalna Inicjatywa Doskonałości – kolejny konkurs

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 1. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 2. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
 3. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 4. konferencji międzynarodowych na KUL;
 5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 marca 2020 r. w Biurze RID, GG-371.
Przyjmujemy także wnioski drogą poczty elektronicznej: rid@kul.pl. W takim wypadku prosimy jednak o późniejsze dostarczenie wniosku w wersji papierowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338


Konkursy RID na rok 2020 - II tura

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 1. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 2. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
 3. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 4. konferencji międzynarodowych na KUL;
 5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lutego 2020 r. w Biurze RID, GG-371.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338


Konkursy RID na rok 2020

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące odpowiednio finansowania:

 

 1. wyjazdów na staż, wizytę studyjną, międzynarodową konferencję oraz przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 2. publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych;
 3. międzynarodowych zespołów projektowych i interdyscyplinarnych projektów badawczych;
 4. konferencji międzynarodowych na KUL;
 5. minigrantów dla doktorantów.

Wnioskodawcami mogą być pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni KUL lub doktoranci (wyłącznie dla minigrantów), których dyscyplinami wiodącymi są filozofia lub nauki teologiczne. Przyjmujemy już wnioski na działania, które będą prowadzone w 2020 r.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 grudnia 2019 r. w Biurze RID, GG-371.

 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: rid@kul.pl

tel. 81 445 4338


Konkurs na minigrant dla doktorantów nauk teologicznych

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam dodatkowy konkurs na minigrant dla doktorantów nauk teologicznych. Do przyznania mamy jeden minigrant w wysokości 5 800 zł. Stosowny formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na naszej stronie: https://www.kul.pl/regulaminy-i-formularze,18990.html.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 października w Biurze RID (GG-371).
Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę kierować do Biura (teologiarid@kul.pl).

 

dr hab. Monika Walczak, prof. KUL

Kierownik projektu RID,

Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:

e-mail: teologiarid@kul.pl

tel. 81 445 4338


Filozofia i teologia - ostatnie konkursy na działania naukowe w roku 2019

W ramach projektu „Filozofia i teologia w kontekście współczesnych przemian nauki" - Regionalna Inicjatywa Doskonałości ogłaszam następujące konkursy dotyczące finansowania:

 
- dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych KUL, których wiodącą dyscypliną jest filozofia:
 
 • wyjazdów na staż lub wizytę studyjną;
 • przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 • organizacji międzynarodowej konferencji na KUL w 2019 roku;
 • publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych.
   

- dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych KUL, których wiodącą dyscypliną są nauki teologiczne:

 

 • wyjazdów na staż, wizytę studyjną lub konferencję międzynarodową;
 • przyjazdów zagranicznych naukowców na KUL;
 • organizacji międzynarodowej konferencji na KUL w 2019 roku;
 • publikacji artykułów, monografii, podręczników/skryptów i kursów e-learningowych; przy czym niedostępne są środki na tłumaczenie tekstów. Można ubiegać się o finansowanie korekty językowej i superwizji.
   

Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 października 2019 r. w Biurze RID, GG-371.
Przyjmujemy zgłoszenia na projekty, które zostaną zrealizowane w 2019 roku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie: www.kul.pl/rid_regulaminy
 
dr hab. Monika Walczak, prof. KUL
Kierownik projektu RID, Dziekan Wydziału Filozofii KUL
 
W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Biura RID:
e-mail: rid@kul.pl 
tel. 81 445 4338