KATEDRA FILOZOFII SPOŁECZNEJ
- Aktualności -
2016    2015    2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008

 

>> Konferencja w Bostonie

 

Mgr Tomasz Peciakowski wziął udział w konferencji "Building Inclusive Commuinities. From Neighborhoods to Nations. Global Conference 2015" (3-4.12.2015) na University of Massachusetts w Bostonie, gdzie wygłosił referat pt. Intellectuals, Universities and Inclusive Education: to Make Knowledge Public.

 

.............................................................................................................

 

>> Studia nad wiedzą 2015

 

W dniach 18-19 listopada 2015 r. odbędzie się ósma odsłona cyklicznej konferencji Studia nad wiedzą, w tym roku zatytułowanej: Wiedza a moralność

 

> PROGRAM konferencji (*pdf) 

 

.............................................................................................................

 

>> Obrony prac doktorskich

 
Dnia 16 października 2015 r. mgr Magdalena Lipnicka, a tydzień później (26 października 2015 r.) mgr Ewelina Pyzik w pięknym stylu obroniły prace doktorskie.

Obie prace powstały pod kierunkiem prof. Arkadiusza Jabłońskiego. Promotorem pomocniczym przy pracy doktorskiej mgr Eweliny Pyzik była dr Małgorzata Szyszka. Gratulujemy! 

 

.............................................................................................................

 

>> Staż w Wilnie

 

Dr Małgorzata Szyszka uczestniczyła w stażu zagranicznym w ramach projektu "Najlepsze praktyki KUL". Staż odbył się w terminie 21 wrzesień-20 październik 2015r. w Instytucie Pracy Socjalnej i Socjologii (Wydział Nauk Społecznych) na Litewskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie (Lithuanian University of Educational Sciences). W ramach stażu dr M. Szyszka uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych na kierunku praca socjalna, a także przeprowadziła badania dotyczące opinii studentów na temat zagranicznej migracji zarobkowej i jej konsekwencji dla rodziny.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 11:07 - Tomasz Peciakowski