KATEDRA FILOZOFII SPOŁECZNEJ
- Aktualności -
2016    2015    2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008

 

21.12.2013 - Otwarcie przewodu doktorskiego

 

Informujemy, że w 2013 roku przewód doktorski otworzył także mgr Adam Trawiński. Temat jego dysertacji uzyskał brzmienie: Przemiany instytucjonalne lubelskich uniwersytetów w świetle postanowień Procesu Bolońskiego. Socjologiczna analiza porównawcza

 

.............................................................................................................

 

20.12.2013 - Nowy Zarząd Sekcji Socjologii Nauki PTS

 

Po Zjeździe Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Szczecinie ukonstytuował się nowy Zarząd Sekcji Socjologii Nauki PTS, w skład którego weszli: dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL jako przewodniczący oraz dr hab. Grażyna Woroniecka, prof. UW (wiceceprzewodnicząca) i dr Marcin Jewdokimow (sekretarz).

 

.............................................................................................................

 

30.11.2013 - Magistro Nostro

 

Ks. prof. Stanisław Kowalczyk, założyciel Katedry Filozofii Społecznej, dnia 28 listopada br. został odznaczony pierścieniem Magistro Nostro A. D. 2013. Wręczenie pierścieni Naszym Mistrzom odbyło się w ramach wieczornej sesji ("95 lat w socjologii KUL") konferencji Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć (Galeria 1Galeria 2). 

 

.............................................................................................................

 

21.11.2013 - Lublin 2020. Cztery oblicza miasta przyszłości

 

dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL, jako jeden z zaproszonych gości i panelistów, wziął udział w konferencji "Lublin 2020. Cztery oblicza miasta przyszłości", zorganizowanej przez Urząd Miasta Lublin. W dniach 18-19 listopada naukowcy z całego świata oraz eksperci z Polski wraz z lubelskim środowiskiem naukowym debatowali nad przyszłością i rozwojem Lublina.

 

.............................................................................................................

 

20.11.2013 - Lublin-miasto dla młodych?

 

18 listopada 2013 r. w murach KUL odbyło się spotkanie pt. Lublin - miasto dla młodych? W debacie z udziałem m.in. prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka wziął udział także dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL. Debata była próbą odnalezienia odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób miasto może zagospodarować ogromny potencjał, jaki stanowią studenci uczący się w Lublinie. Organizatorem dyskusji była Korporacja Akademicka „Astrea” przy współpracy z innymi organizacjami studenckimi (Akademicki Klub Myśli Społeczno- Politycznej „Vade Mecum”, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL oraz Stowarzyszenie KoLiber).

 

.............................................................................................................

 

15.11.2013 - Studia nad wiedzą. Kreowanie społeczeństwa niewiedzy

 

Kolejna odsłona "Studiów nad wiedzą" już wkrótce! W dniach 27-28 listopada po raz szósty naukowcy z całej Polski podejmą się refleksji nad wiedzą, tym razem pod hasłem Kreowanie społeczeństwa niewiedzy. Zapraszamy na stronę konferencji i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa!

 

.............................................................................................................

 

30.06.2013 - Korespondencja z Tampa

 

Od początku lutego 2013 przebywam na stypendium naukowym w USA, na University of South Florida (www.usf.edu). Pobyt odbywa się pod kierunkiem jednego z najważniejszych współcześnie metodologów nauk społecznych - Stephena P. Turnera. Sam uniwersytet cieszy się szczególną renomą wśród uczelni badawczych. Na 230 kierunkach studiuje na nim blisko 50.000 osób, zaś podstawowymi obszarami badawczymi są te związane ze zdrowiem publicznym i medycyną. Nie przeszkadza to jednak prowadzić wpływowych i docenianych na świecie badań z zakresu nauk społecznych czy filozofii (czego najlepszym przykładem jest wspomniany S.P. Turner).


Osobiście mogę dodać, jak wielkie wrażenie zrobiły warunki stworzone skromnemu "visiting scholar" z KULu. Nie sposób pominąć informacji o przeogromnym campusie uniwersyteckim i swoistej harmonii, jaką udało się wytworzyć zarządzającym placówką. Przejawia się zarówno w architekturze poszczególnych wydziałów, funkcjonalnej aranżacji przestrzeni (zieleń, parki, stawy, baseny), własnej komunikacji i bankowości. Oraz sprawnym (elektronicznym) zarządzaniu usługami USF - w tym, co najważniejsze, zasobami naukowymi.

mgr Cezary Hunkiewicz

 

.............................................................................................................

 

>> 25.05.2013 - Przewód doktorski

 

Dnia 16 maja br. Rada Wydziału Nauk Społecznych zaakceptowała temat pracy doktorskiej mgr Anny Niewiadomy, która tym sposobem otworzyła przewód doktorski. Jej temat uzyskał brzmienie: Koncepcja semiotyki społecznej w ujęciu przedstawicieli Koła Semiotycznego Sydney.

 

.............................................................................................................

 

>> 15.05.2013 - Debiut naukowy

 

Mgr Adam Trawiński został laureatem konkursu „Debiut naukowy – zrównoważony rozwój”, organizowany m.in. przez biuro poselskie prof. dra hab. inż. Jerzego Buzka. W ramach nagrody za tekst pt. Zrównoważony rozwój - przyczynek powstania World Class University of Poland Adam został zaproszony do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wkrótce ukaże się także publikacja, której celem jest przedstawienie poglądów młodych naukowców na cele i znaczenie zrównoważonego rozwoju (więcej o konkursie). --> Galeria zdjęć z Brukseli! 

 

.............................................................................................................

 

>> 26.01.2013 - Człowiek Roku 2012

 

"Kurier Lubelski" ogłosił plebiscyt na Człowieka Roku 2012. Wśród nominowanych jest jeden z doktorantów w Katedrze Filozofii Społecznej, Cezary Hunkiewicz, wiceprezes Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej. Jak informuje redakcja dziennika, nominację Cezary otrzymał m.in. za zainicjowanie akcji malowania murali w mieście. Do 15 lutego trwa zbieranie głosów - można je oddawać sms-em lub wypełniając specjalny kupon. Szczegóły na stronie internetowej Kuriera

 

.............................................................................................................

 

>> 18.01.2013 - Dr Agnieszka Marek

 

Dnia 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Marek obroniła pracę doktorską pt. Kapitał społeczny powiatów a kultura organizacyjna starostw powiatowych w Polsce. Studium socjologiczne; napisaną pod kierunkiem dra hab. Arkadiusza Jabłońskiego (prof. KUL). Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Józef Styk oraz dr hab. Krzysztof Motyka (prof. KUL).

Dnia 17 stycznia 2013 r. Rada Wydziału Nauk Społecznych KUL nadała Agnieszce stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Gratulujemy!

więcej zdjęć...

 

.............................................................................................................

 

>> Zachęcamy do sięgnięcia po publikacje z serii Studia nad wiedzą ! <<

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2016, godz. 11:16 - Tomasz Peciakowski