Życiorys abp. Liudvikasa Povilonisa

Liudvikas Povilonis urodził się 25 sierpnia 1910 r. w Mikieriai w diecezji Panevežys (Poniewież). W wieku 18 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów. Po odbyciu nowicjatu w Mariampolu, w 1930 r. rozpoczął studia filzoficzno - teologiczne w seminarium afiliowanym do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kowieńskiego. Tam uzyskał licencjat, a także dyplom studiów uzupełniajšcych w dziedzinie matematyki. Jeszcze jako student nawiązał współpracę  z redakcji pisma religijnego "Saltenelis". Na jego łamach prowadził w latach 1931 - 1934 rubrykę dla młodzieży. 21 czerwca 1934 r. przyjął święcenia kapłańskie.
    Podczas II wojny światowej uczył w gimnazjum mariańskim w Mariampolu, a później został proboszczem w Kłajpedzie. Tam aktywnie zaangażował się w rozwój parafii, doprowadzając do budowy kościoła pw. Królowej Pokoju. Miało to miejsce na przełomie lat 50 - tych i 60 - tych  i nie mogło podobać władzom komunistycznym. Ks. Liudvikas Povilonis został oskarżony o sprzeniewierzenie pieniędzy zbieranych na budowę świątyni i w 1962 r. skazany na 8 lat więzienia. Wolność odzyskał po 3 latach i natychmiast powrócił do pracy duszpasterskiej, tym razem w litewskiej stolicy. 7 listopada 1968 r. został mianowany sufraganem diecezji Telsiai. Konsekracja miała miejsce 21 grudnia 1969 r.  Dokładnie 5 lat później Ojciec Święty  Paweł VI przeniósł bp Povilonisa do Kowna. Tam został koadiutorem z prawem następstwa administratora apostolskiego archidiecezji kowieńskiej i diecezji Vilkaviškis (Wilkowyszki) abp Jouzasa M. Labukasa. Po jego śmierci, 28 maja 1979 r. został podniesiony do godności arcybiskupa i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Litwy. Od tego momentu stanął na czele całego Kościoła litewskiego. Celem jego posługi stało się wówczas stopniowe wprowadzenie go na arenę międzynarodową.  Abp. Povilonis nawiązał wówczas bardzo ścisłą współpracę ze Stolicą Apostolską, co znalazło m.in. wyraz w uczestnictwie w światowych kongresach eucharystycznych.
    O. prof. Henryk Wojtyska podsumował trud poniesiony przez abp. Povilonisa w pracy nad rozwojem katolicyzmu na Litwie słowami: "Ofiarna służba Kościołowi w duchu powołania zakonnego i biskupiego, to cecha wyznaczająca kierunki posługi abp. Povilonisa dla jego Litwy".
    Ksiądz arcybiskup Liudvikas Povilonis zmarł 8 września 1990 r. w Kownie w wieku 80 lat. Spoczywa w bazylice św. Michała Archanioła w Mariampolu.


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona