Herb Gray urodził się w Walkerville 25 maja 1931 r. w rodzinie rosyjskich Żydów, którzy wyemigrowali z carskiej Rosji. Dzieciństwo spędził w kanadyjskim Windsorze. Kształcił się na Wydziale Handlu Uniwersytetu McGill w Montrealu, a następnie studiował prawo w Osgoode Hall w Toronto. Wtedy też nawiązał pierwsze kontakty z Partią Liberałów. Po studiach powrócił do Windsoru, gdzie pracował jako prawnik, obrońca w sprawach kryminalnych. Jednocześnie aktywnie zaangażował się w pracę społeczną na rzecz swojej wspólnoty lokalnej.
18 czerwca 1962 r. został wybrany do parlamentu federalnego z ramienia Partii Liberałów. Od tego momentu zasiadał w ławie poselskiej przez niemal 40 lat, co stawia go w gronie parlamentarzystów kanadyjskich najdłużej sprawujących swój mandat. Miał szansę stać się posłem o najdłuższej kadencji w historii Kanady, ale w 2002 r. sam złożył swój mandat, podkreślając, że nie interesuje go ustanawianie rekordów, a najważniejsze jest czynienie rzeczy pożytecznych i istotnych dla życia publicznego. Podczas swojej działalności politycznej sprawował szereg ważnych funkcji państwowych. Był m.in. Ministrem Skarbu, Ministrem ds. Konsumentów i Korporacji, Ministrem Przemysłu, Handlu i Spraw Gospodarczych, Ministrem Regionalnego Rozwoju Gospodarczego, Prezesem Rady Skarbowej oraz Prokuratorem Generalnym Kanady. 11 czerwca 1997 r. został wicepremierem Kanady i urząd ten piastował do 2002 r. Jako członek kanadyjskiego rządu dbał zarówno o Polonię, jak i przyjacielskie relacje z Polską. Między innymi dzięki jego aktywności Kanada stała się pierwszym krajem, który poparł starania Polski o wejście do NATO.
W uznaniu zasług 14 stycznia 2002 r. Gubernator Kanady Adrienne Clarkson, w imieniu królowej Elżbiety II, nadała Herbowi Gray’owi tytuł „The Right Honorable” (Wielce Szanowny), zarezerwowany dla najwybitniejszych polityków. W Kanadzie jego posiadaniem może się dziś poszczycić jedynie kilka osób.

Zmarł 21 kwietnia 2014 r. w Ottawie, Kanada.

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 14:58 - Katarzyna Bojko