Sympozjum katechetyczne

W dniach 21-22 listopada br. w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się sympozjum katechetyczne pt. Obecność Biblii w katechezie, zorganizowane przez Specjalizację Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej KUL.

 

21 listopada

8.15  –  Msza św. koncelebrowana – bp dr Artur Miziński, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej
9.45 – Otwarcie Sympozjum – ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL

Sesja przedpołudniowa – przewodniczy bp dr Gerard Kusz, Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej
10.00 – Słowo wprowadzenia –  prof. dr hab. Helena Słotwińska, Kierownik Katedry Katechetyki Integralnej (KUL)
10.15 – Biblia podstawowym źródłem katechezy – ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO)
11.00 – Zasady interpretacji tekstów biblijnych – ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL)

Sesja popołudniowa – przewodniczy ks. dr Ryszard Podpora (KUL)
15.00 – Wybrane metody biblijne – s. dr Ann Klich OSU (PAT)
16.00-17.30 – Ćwiczenia praktyczne w czterech grupach:
1. Medytacja z obrazem – s. dr Anna Klich OSU (PAT)
2. W drodze z Apostołem Narodów – ks. prof. dr hab. Jan Kochel (UO)
3. Metoda historyczno-krytyczna (Mk 1,1-11) – ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL)
4. Lectio divina – ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga (KUL)

22 listopada

8.15 – Msza św. koncelebrowana – bp dr Gerard Kusz, Biskup Pomocniczy Diecezji Gliwickiej

Sesja przedpołudniowa – przewodniczy ks. dr Piotr Goliszek (KUL)
9.30 – Niewłaściwe sposoby odczytywania Pisma Świętego – ks. prof. dr hab. Stanisław Haręzga (KUL)
10.30 – Biblijna formacja katechetów – bp prof. dr hab. Antoni Długosz, Biskup Pomocniczy Diecezji Częstochowskiej
11.15 – Dyskusja
12.00 – Zakończenie sympozjum

http://www.kuria.lublin.pl/sympkatechetyczne/

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2008, godz. 13:56 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2008-10-27