Odszedł do Pana Pofesor Janecki...

 

profesor_300 

Ś.P.
Dr hab. Janusz Janecki
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ur.  21 stycznia 1937 r. w Siedliszczu
zginął śmiercią tragiczną 19 listopada 2008 r.

doktor habilitowany i wieloletni pracownik
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
profesor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku
oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie
profesor Wydziału Filozofii i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
współtwórca i Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu KUL
kierownik Katedry Kształtowania Krajobrazu KUL
pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody, członek wielu Rad Naukowych
architekt krajobrazu, wielki miłośnik przyrody i działacz na rzecz jej ochrony,
niestrudzony badacz flory i szaty roślinnej Lubelszczyzny i Polski południowo-wschodniej,
społecznik, człowiek szlachetnego serca i prawego charakteru, ceniony wychowawca studentów

 Z głębokim żalem żegnamy współpracownika i nauczyciela, polecając Go Bożemu Miłosierdziu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada 2008 r. o godz. 12:00 w Kościele Parafialnym
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie - Falenicy


Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Dziekan i Rada Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego KUL
oraz Społeczność Akademicka

 

Księga Kondolencyjna będzie wyłożona  na "Poczekajce" w dniach 24-25 listopada

 

Autor: Ewa Kula
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2008, godz. 13:41 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2008-11-20