KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989

W dniach 1-2 grudnia br. w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego odbędzie się konferencja naukowa
pt. KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989, zorganizowana w ramach obchodów 90-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Komitet honorowy:
JE abp prof. Józef Życiński, Metropolita Lubelski
ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL
Minister Janusz Krupski, szef Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych i Kombatantów
prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

Program:

1 grudnia

 

9.30 Powitanie gości - ks. prof. Stanisław Wilk, Rektor KUL; odczytanie listu Abp. prof. Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego, Wielkiego Kanclerza KUL


9.50 - 10.50 I. Geneza KUL i kondycja Uniwersytetu w okresie dwudziestolecia międzywojennego
ks. prof. Marian Radwan, Klimat teologiczno – formacyjny Akademii Petersburskiej a geneza KUL
prof. Grażyna Karolewicz, KUL w dwudziestoleciu międzywojennym
Marcin Przeciszewski, Środowisko KUL a nurt „Odrodzenia”

10.50 - 11.00 Dyskusja

11.15 - 13.30 II. Dorobek Uniwersytetu
prof. Stefan Sawicki, Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach trudnych
prof. Antoni Bazyli Stępień, Myśl filozoficzna na KUL na tle filozofii europejskiej XX wieku
o. prof. Celestyn Napiórkowski, Myśl teologiczna na KUL na tle teologii europejskiej XX wieku
prof. Jerzy Kłoczowski, O humanistyce na KULu i jej otwieraniu się na świat
Andrzej Paluchowski, O Bibliotece KUL jako ośrodku naukowym.

13.30 - 14.00 Dyskusja

15.30 - 19.30 III. KUL jako azyl w okresie PRL-u

prof. Hanna Dylągowa, KUL azylem dla uczonych polskich: 1944 - 1989
prof. Stanisław Fita, O wielkich humanistach na KULu 1944 - 1956
prof. Jan Ziółek, Źródła i metoda badań dotyczących studentów KUL
dr Krzysztof Kozłowski, Wspomnienia o KULu we wczesnych latach pięćdziesiątych i w 1956 r.
prof. Władysław Bartoszewski, Z doświadczeń pracy na KULu 1973-1985: aż do granic możliwości

17.15 - 17.45 Dyskusja

18.00 - 19.30 [włącznie z dyskusją]
dr Kazimierz Wóycicki, Byłem studentem KUL
Barbara Toruńczyk, Seweryn Blumsztajn, Janusz Bazydło, Joanna Szczęsna, Zdzisław Jaskuła, KUL azylem dla studentów represjonowanych z przyczyn politycznych 1968 - 1976

2 grudnia

10.00 - 12.00 IV. Wokół nurtów opozycji politycznej na KUL
Małgorzata Choma - Jusińska, Wy, młodzi, musicie działać ... Rola studentów i pracowników KUL w kształtowaniu i działalności środowisk opozycyjnych na Lubelszczyźnie w latach 1968-1980

Prezentacja mulimedialna poświęcona lubelskim niezależnym wydawnictwom przygotowana przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Bogdan Borusewicz, Janusz Krupski, Marian Piłka, Środowisko „Spotkań” i inne inicjatywy dysydenckie

Dyskusja

12.15 - 13.15
prof. Tomasz Panfil, „...na bazie ideologii chrześcijańskiej bastion sił antykomunistycznych”. KUL w oczach tajnych służb PRL
Maciej Sobieraj, Działania operacyjne SB wobec KUL w latach 1962 – 1980

Dyskusja


15.00 - 17.00 V. Środowisko pracowników i studentów KUL w okresie stanu wojennego
prof. Ewa Jabłońska - Deptuła, Uniwersytet w rozjazdach [wykład w zastępstwie zmarłej Referentki przedstawi prof. Czesław Deptuła]
prof. Elżbieta Wolicka - Wolszleger
, Pomoc dla represjonowanych pracowników i studentów oraz ich rodzin w okresie stanu wojennego
prof. Jadwiga Kuczyńska, Pomoc akademickich środowisk zachodnich  dla pracowników i studentów KUL w latach osiemdziesiątych

Danuta Kuroniowa, O mniejszościach narodowych na KULu
prof. Czesław Deptuła, Klub Katolicki w Lublinie
mec. Tomasz Przeciechowski, Środowisko KUL a przemiany ustrojowe w Polsce 1989 r.

17.00 - 17.30 Dyskusja


17.30 Zamknięcie konferencji

 

autor informacji: dr hab. Mirosław Filipowicz

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2008, godz. 07:25 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2008-11-20