Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Instytut Nauk Biblijnych
20-950 Lublin, Al. Racławickie 14
tel. +48 81 445 38 24; e-mail: inbibl@kul.lublin.pl
http://www.kul.lublin.pl/154.html
Formularz zgłoszeniowy
 Lublin, 16–17 października 2013

 

IX Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

„Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”

KUL, 16-17 października 2013

1. Imię i nazwisko
2. Tytuł naukowy, stanowisko, oraz podstawowe miejsce pracy
3. Adres korespondencyjny wraz z aktualnym adresem e-mailowym
4. Temat wystąpienia (streszczenie po polsku, i jeśli możliwe, po angielsku, nie przekraczające 100 słów- w osobnym załaczniku MS Word)
5. Czy potrzebna jest pomoc organizacyjna przy załatwianiu odpłatnego noclegu (15/16, 16/17, 10.2013)?
7. Czy zgłaszasz swoje uczestnictwo w konferencji bez wygłaszania referatu?

31.07.2013 – Termin zgłaszania proponowanego tematu wraz ze streszeniem treści (100 słów, w j. polskim i angielskim [jeśli możliwe]).
30.09.2013 – Termin zgłaszania chęci uczestnictwa bez wygłaszania referatu.
Powyższe dane prosimy przesłać emailem lub pocztą na adres Instytutu do osoby odpowiedzialnej za stronę logistyczną konferencji – dr hab. Krzysztof Mielcarek (email: krzysztof.mielcarek).

Autor: Krzysztof Mielcarek
Ostatnia aktualizacja: 11.07.2013, godz. 13:00 - Krzysztof Mielcarek