RNPISSN 1507-7896

DOI:   http://dx.doi.org/10.18290/rnp


Strona internetowa czasopisma w OPEN JOURNAL SYSTEMS


 

Roczniki Nauk Prawnych na stronie Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Roczniki Nauk Prawnych (Annales des Sciences Juridiques, Annals of Juridical Sciences: Law, Canon Law, Administration) stanowią kontynuację czasopisma „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, ukazującego się od 1949 r., z którego na wniosek Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostały wyodrębnione w 1991 r., stając się samodzielnym periodykiem.

 

Roczniki Nauk Prawnych są branżowym periodykiem prawniczym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publikowane są w nim artykuły z zakresu prawa, prawa kanonicznego i administracji, a także glosy, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 

Czasopismo uzyskało pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i uwzględniane jest na liście "B" w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych.

 

wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach Roczniki Nauk Prawnych otrzymały 10 pkt.

 

Roczniki Nauk Prawnych zostały zaakceptowane przez ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

 

Czasopismo Roczniki Nauk Prawnych pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 56.41 pkt.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Streszczenia opublikowanych w Rocznikach Nauk Prawnych prac są dostępne 'online' w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz Bibliotece Nauki CEON.

 


 

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL

& Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin, skr. poczt. 123

tel. 81 525 01 93, tel./fax 81 524 31 77

e-mail: tnkul@tnkul.pl   www.tnkul.pl

Dział Marketingu i Kolportażu tel. 81 524 51 71

 

strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/rnp

 

Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2019, godz. 17:57 - Anna Słowikowska