RNPISSN 1507-7896

DOI:   http://dx.doi.org/10.18290/rnp


Strona internetowa czasopisma w OPEN JOURNAL SYSTEMS


 

Roczniki Nauk Prawnych na stronie Towarzystwa Naukowego KUL.

 

Roczniki Nauk Prawnych (Annales des Sciences Juridiques, Annals of Juridical Sciences: Law, Canon Law, Administration) stanowią kontynuację czasopisma „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne”, ukazującego się od 1949 r., z którego na wniosek Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zostały wyodrębnione w 1991 r., stając się samodzielnym periodykiem [zob. więcej].

 

Roczniki Nauk Prawnych są branżowym periodykiem prawniczym, wydawanym przez Towarzystwo Naukowe KUL oraz Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Publikowane są w nim artykuły z zakresu prawa, prawa kanonicznego i administracji, a także glosy, recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

 W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów Roczniki Nauk Prawnych otrzymały 70 pkt (pozycja w tabeli nr 30654). 

Roczniki Nauk Prawnych zostały zaakceptowane przez ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

 

Czasopismo Roczniki Nauk Prawnych pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List 2019, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 93.70 pkt.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazie CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Streszczenia opublikowanych w Rocznikach Nauk Prawnych prac są dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz Bibliotece Nauki CEON.

 


 

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL

& Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

TOWARZYSTWO NAUKOWE

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

ul. Chopina 29/11, 20-023 Lublin, skr. poczt. 123

tel. 81 525 01 93, tel./fax 81 524 31 77

e-mail: tnkul@tnkul.pl   www.tnkul.pl

Dział Marketingu i Kolportażu tel. 81 524 51 71

 

strona internetowa czasopisma: www.kul.pl/rnp

 

Autor: Michał Skwarzyński
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2021, godz. 15:57 - Marek Smarzewski