Doktor Honoris Causa KUL kard. Gianfranco Ravasi

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa KUL JEm. Ks. Kardynałowi Gianfranco Ravasiemu

 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 poz. 572 j.t.) oraz § 9 ust. 2 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Teologii z dnia 19 stycznia 2012 r. nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II JEm. Ks. Kardynałowi Gianfranco Ravasiemu.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, honorując Jego Eminencję swoim najbardziej zaszczytnym tytułem, wyraża szacunek i uznanie dla uczonego i pasterza Kościoła katolickiego, który zasłuchany w Słowo Boże, wielkodusznie dzieli się jego zbawczym i uświęcającym bogactwem ze wszystkimi, w tym również w tymi, którzy nie przyznają się do wiary w Boga, a szczerym sercem poszukują prawdy. Jednocześnie w wierności nauce II Soboru Watykańskiego oraz odpowiadając na wezwanie do nowej ewangelizacji bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI niestrudzenie zachęca, by Słowo Boże czynić codziennym pokarmem życia duchowego, podstawą świętej liturgii oraz „duszą całej teologii”.

 

Książka "Jego Eminencja Kardynał Gianfranco Ravasi. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

Akademicka Kronika Filmowa

 

Galeria zdjęć


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona