Ze skarbca Uniwersytetu - www.kul.pl/skarbiec

 
 

Pracownia śląska z kręgu oddziaływań Mistrza Lubińskich Figur, Matka Boża z Dzieciątkiem

 • photo 385
 • photo 386

Matka Boża z Dzieciątkiem

Pozbawiona młodzieńczej swieżości twarz Marii, o poważnym wyrazie, małe usta, łączące się z nosem głęboko ciętym rowkiem oraz sposób ufryzowania, czy wreszcie kulista główka Dzieciątka pokryta drobno poskręcanymi loczkami, z charakterystycznymi w kształcie i wielkości małżowinami usznymi, a także skrzyżowane nóżki o uwypuklonych mięśniach łydek to cechy, które pozwalają sytuować naszą realizację w kręgu oddziaływań Mistrza Lubińskich Figur z lat 90. XV w. Równocześnie trzeba jednak podkreślić, że pewne cechy rzeźby i występujące w niej motywy - okrągła twarz Madonny, korona z wyraźnie wyodrębnioną obręczą zdobioną klejnotami, brak marszczeń poniżej stanika, nazbyt prosto opadająca poła płaszcza - są odmienne od rozwiązań typowych dla dzieł samego warsztatu. W sposobie udrapowania płaszcza Marii dostrzec można analogie do rzeźby Madonny, datowaną na 1493 r., w szafie środkowej retabulum z Krzyżowic (przechowywane w Muzeum Narodowym w Warszawie).

 

 1. Obiekt

 2. Dane szczegółowe

  • Typ: rzeźba przyścienna
  • Datowanie: lata 90. XV w.
  • Autor: pracownia śląska z kręgu oddziaływań Mistrza Lubińskich Figur
  • Miejsce powstania: Śląsk
  • Technika: rzeźbienie, zaprawa kredowo-klejowa, warstwy malarskie, złoto płatkowe
  • Materiał: drewno lipowe
  • Wysokość (cm): 109.5
  • Słowa kluczowe: Matka Boża z Dzieciątkiem, Mistrz Lubińskich Figur, Śląsk
  • Pochodzenie: dar Kurii Archidiecezjalnej we Wrocławiu z 1956 r.
  • Literatura:
   • Urban W., Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu oraz katalog jego zbiorów, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 27, 1973, s. 176, poz. A.d.31.
   • Przylicki K., Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Roczniki Sztuki Śląskiej” XXI, 2012, s. 21-22, poz. 3.4.
   • Przylicki K., Ex Thesauro Universitatis. Zbiory sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 81.
 3. Metryka

  • Nr inwentarzowy: MU KUL III-323
  • Autor opisu: Krzysztof Przylicki
  • Autor zdjęć: Ireneusz Marciszuk
 4. Stan

  • Stan zachowania: po konserwacji
  • Postulaty konserwatorskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej

do góry


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona