Serię wydawniczą „Studia z dziejów liturgii w Polsce" zapoczątkowali ks. prof. dr hab. Marian Rechowicz, Rektor KUL i jego znakomici uczniowie - Księża Profesorowie: Wacław Schenk, Jerzy Józef Kopeć, Marek Zahajkiewicz, Wojciech Danielski, Zbigniew Wit i inni. Pierwsze tomy redago­wali ks. prof. Marian Rechowicz i ks. prof. Wacław Schenk[1].

Kontynuacją tej serii były dwa tomy serii „Studia liturgiczne" pod redakcją prof. dra hab. Jerzego Józefa Kopcia CP . Publikacje te zawierały głównie prace dyplo­mowe (doktorskie, niekiedy licencjackie) powstałe na seminariach nauko­wych prowadzonych przez profesorów KUL[2]. Zarówno „Studia z dziejów liturgii w Polsce", jak i „Studia liturgiczne" ukazywały się w Towarzystwie Naukowym KUL.

 

 

 

[1] Tom 1. Lublin 1973 ss. 392; T. 2. Lublin 1976 ss. 838; T. 3. Lublin 1980 ss. 344; T. 4. Lublin 1982 ss. 288.

[2] Tom 5. Lublin 1988 ss. 326; T. 6. Lublin 1990 ss. 356.

 

 

 

 

 

 

Po długiej przerwie decyzją Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL wznawia się wydawanie serii „Studia liturgiczne", której redakcję obejmują przewodniczący i sekretarz Sekcji Wykładowców Liturgiki na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych w Polsce.

 

Do tej pory ukazały się:

 

Tom 7. Prezbiterzy w kościele do Soboru Trydenckiego. Liturgia święceń, teologia, ministerium, red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2011, ss. 139.

 

Tom 8. Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka, red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2012, ss. 260.

 

Tom 9. Reforma i odnowa liturgii po Soborze Watykańskim II, red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2013, ss. 190.

 

Tom 10. Wiara i Liturgia, red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2014, ss. 135.

 

Tom 11. Badania nad liturgią w Polsce po Vaticanum II. (Historia-kierunki badań-metodologia), red. Cz. Krakowiak, W. Pałęcki, Lublin 2015, ss. 248.

 

Tom 12. Święty Józef w liturgii Kościoła i w pobożności ludowej, red. W. Pałęcki, A. Megger, Lublin 2016, ss. 154.

 

Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego, red. W. Pałęcki, A. Megger, Lublin 2016, ss. 174.

 

Możliwość zakupu poszczególnych tomów w księgarni Towarzystwa Naukowego KUL.

 

 

 

Autor: Andrzej Megger
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2018, godz. 16:19 - Andrzej Megger