Z radością informujemy, że prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, Kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej i Redaktor naczelna Roczników Filozoficznych nie tylko ponownie weszła w skład Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, ale również otrzymała nominację na Członka Korespondenta Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności.

Serdecznie gratulujemy!

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2016, godz. 08:14 - Leszek Wojtowicz