Roczniki Folozoficzne

 
Roczniki Filozoficzne są jednym z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce, i jako jedyne filozoficzne czasopismo naukowe w Polsce ukazują się nieprzerwanie od 1948 roku.

 

Obecnie Roczniki Filozoficzne posiadają międzynarodową Radę Naukową w składzie:

 

 

John Cottingham University of Reading

Juliusz Domański

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Susan Haack

University of Miami

Wiliam Hasker

Huntington University

Jacek J. Jadacki

Uniwersytet Warszawski

Kazimierz Jodkowski

Uniwersytet Zielonogórski

Edward Nieznański

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sergei Odintsov

Sobolev Institute of Mathematics

Vittorio Possenti

Università di Venezia

Peter Simons

Trinity College, Dublin

Alexander R. Pruss

Baylor University

Barry Smith

State University of New York, Buffalo

Antoni B. Stępień

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Władysław Stróżewski

Uniwersytet Jagielloński

Richard Swinburne

University of Oxford

ks. Andrzej Szostek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Toshiharu Waragai

Tokyo Institute of Technology

Richard Warner

Chicago-Kent College of Law

Abp Stanisław Wielgus

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

s. Zofia J. Zdybicka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

W latach 2004–2011, wraz ze zmianą Rady Naukowej, Roczniki Filozoficzne ukazywały się w trybie półrocznym. Obecnie, w związku z dostosowywaniem się do nowych standardów oceny czasopism, publikowane są cztery numery rocznie, co oznacza, że pismo stanie się de facto kwartalnikiem.

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tekstów do druku w Rocznikach Filozoficznych. Teksty można przysyłać pocztą zwykłą bądź elektroniczną.

 

Adres e-mail: roczniki.filozoficzne[at]kul.pl

 

Adres pocztowy: Redakcja Roczników Filozoficznych, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

 

Informacje dotyczące trybu prac redakcyjnych znajdą Państwo w części: Informacje dla Autorów

 

Redakcja Roczników Filozoficznych
ISSN 0035-7685

eISSN 2450-002X

Prefix DOI 10.18290/rf

© Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Filozofii

 

 

Autor: Roczniki Filozoficzne
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2022, godz. 13:27 - Natalia Gondek